Deporte Organizacións Selección de Personal

Cómo o deporte axuda a encontrar traballo

trabajo y deporte

A realización de deporte leva unha serie de beneficios físicos e mentais indubidables. Ademais, está a formarnos en capacidades e competencias que utilizaremos ao longo das nosas vidas. No plano laboral, as habilidades que estamos a adquirir axudarannos a enriquecer o noso currículo de face á próxima entrevista de traballo. Estas son algunhas das fortalezas que poderemos incorporar aos nosos CV profesional grazas ao deporte.

10 fortalezas para buscar traballo grazas ao deporte.

1. Creatividade.

Cando practicamos un deporte estamos a mellorar a nosa capacidade de xerar novas e diferentes ideas para conseguir os nosos obxectivos deportivos. Un exemplo é a variedade de caneos que se xeran en determinados deportes como o fútbol ou baloncesto, ou a creatividade coa que se executan as exposicións de deportes como a patinaxe ou a ximnasia rítmica. Ser unha persoa creativa é unha das calidades máis valoradas á hora de seleccionar traballadores.

2. Intelixencia Emocional.

Ao realizar deporte melloramos substancialmente a nosa intelixencia emocional. Aprendemos a xestionar as nosas emocións grazas ás situacións que se xeran nos adestramentos e competicións. Por exemplo, cando xogamos partidos importantes ou finais aprendemos a xestionar a tensión; cando lidamos con situacións ou enfrontamentos tensos con rivais ou compañeiros aprendemos a conter a nosa ira. Apreciamos o valor da vitoria polo esforzo manifestando a nosa alegría e aprendemos que estar tristes por unha derrota non é o fin do mundo. Non cabe dúbida que o deporte nos envolve de emocións.

>> Artigo relacionado: A roda das emocións, de Robert Plutchik.

3. Traballo en equipo.

Quen non quere a unha persoa na súa empresa que saiba traballar en equipo? O deporte, e sobre todo os deportes colectivos, ensínanche a que as metas e obxectivos moitas veces dependen do traballo dun colectivo concreto. Xa sexa no traballo ou un club deportivo os resultados son froito do traballo de toda a estrutura: deportistas, adestradores, auxiliares, directivos, patrocinadores e afeccionados. Todos son importantes.

>> Artigo relacionado: Adestras a un grupo ou a un equipo?

4. Xestión do tempo.

Toda realización dunha actividade necesita a planificación do noso tempo. Se desde pequenos, grazas a eses primeiros adestramentos no equipo do barrio, sacamos tempo para estudar, adestrar e estar coa familia non cabe dúbida de que cando sexamos adultos esta xestión será máis eficiente. Xa estamos afeitos organizar o tempo. Programamos o tempo sabendo que despois do colexio temos que preparar a mochila para ir adestrar, ducharnos e ao saír facer as tarefas, asistir a unha clase de reforzo de inglés, ou axudar en casa coas tarefas domésticas. Organización.

5. Xestión das adversidades: a resiliencia.

A resiliencia é a capacidade que temos para sobreporse a situacións adversas ou dolorosas. Tanto nunha empresa como nun equipo deportivo imos perder. Non sempre se gaña, imos perder clientes, imos perder partidos, vannos a despedir, ímonos a quedar no banco sen xogar, etc., en definitiva, imos levarnos golpes dos cales temos que aprender a levantarnos para mesmo mellorar. A resiliencia é unha das capacidades máis importantes para calquera emprededor.

6. Toma de decisións e solución de problemas.

Ter a un empregado que sexa capaz de decidir e que encima esas decisións sexan as correctas é un gran valor para calquera empresa. Que sucede mentres practico deporte? Que estou a tomar decisións constantemente. A maioría dos deportes baséanse na solución de problemas. Un futbolista ao que estan presionando debe solucionar o problema: regatear, pasar, conducir, despexar, etc. Aprendemos a solucionar problemas que logo imos transferir a outras áreas. Como explicamos neste artigo, as intelixencias son múltiples e unha delas é a intelixencia corporal-kinestésica, que inclúe á intelixencia deportiva. Estamos a mellorar a nosa capacidade para adquirir novos coñecementos e utilizalos na resolución de novas tarefas e problemas.

>> Artigo relacionado: Como solucionar problemas en 5 pasos.

7. Disciplina e cultura organizacional.

No momento no que incorporas a un club deportivo comezas a entender que existen diversas normas que tes que cumprir: a hixiene persoal, a puntualidade, o respecto, o regulamento do propio deporte, etc. Aprendes a asimilar a existencia dunha cultura organizacional dentro da estrutura do teu club. A cultura organizacional son as normas, os hábitos e valores que fomenta a estrutura organizativa e que comparten as persoas que a forman dando forma á súa institución e que será de gran axuda para o control das interaccións entre os propios membros da organización como os de contornas externas. É dicir, dentro dun club aprenderás a convivir con esa estrutura e relacionarche coas estruturas externas (outros equipos, organismos, etc.). Adquirir conciencia de cultura deportiva transferiraa a outras contornas sociais. Todas as empresas teñen unha cultura organizacional, e ti, grazas ao deporte, tes unha gran experiencia nestes lidees.

8. Competitividade e espírito de sacrificio.

Unha das razóns polas que realizamos deporte é a competitividade. O xogar partidos xera unha competencia sa e é nosa guía para a mellorar persoal e colectiva. É como o noso exame e se suspendemos un tentaremos estudar máis para aprobar o seguinte. Nunha empresa ter sentido da competencia persoal en busca dos obxectivos é fundamental. Pensa que todo empresario ten unha empresa para gañar, ninguén a equitación para perder, e ti competiches como ninguén grazas ao deporte. Ademais, o deporte exponche a retos e os retos esixen ter un gran espírito de sacrificio e motivación, que toda empresa quererá ter nas súas filas.

>> Artigo relacionado: ¿Por qué hacemos deporte?

9. Relacións interpersoais e sociais.

Outras das boas razóns polas que se realiza deporte é para xerar novas relacións interpersoais ou mellorar as presentes. O feito de adquirir novos (e bos) amigos sempre vai ser reforzante para mellorar as nosas redes sociais. Imaxínache que a persoa que che está realizando a entrevista de traballo xogou no teu mesmo equipo deportivo de pequeno que ti, vaiche a mirar con outros ollos seguro. Tocaraslle a fibra.

Todo o que sexa crear unha rede de contactos serache bo para un futuro atopar opcións de traballo ou asociarche con xente que se non a coñeciches grazas ao deporte seríache moi difícil facer. Hai certos profesionais comerciais que dedican parte do seu tempo libre a realizar algún tipo de deporte, iso queiras ou non, é probable que lle acabe repercutindo nalgún acordo empresarial posterior.

10. Saúde e hábitos saudables.

Non cabe dúbida de que ter unha boa saúde vai repercutir moi positivamente á hora da avaliación laboral. O dispor dunha boa condición física e mental (porque o deporte tamén axuda a mellorar a condición psíquica) será de maior produtividade para a empresa, sobre todo para traballos que impliquen esforzo físico. O saber que os teus empregados teñen uns hábitos saudables xerará unha maior confianza neles. O deporte é benestar e sen estar ben nós, dificilmente poderemos traballar.

Despois de ler estas fortalezas do deporte, incluirías as túas experiencias deportivas no teu próximo currículo?

“O deporte non é o fin, é o medio para o benestar social.”

Iván Pico.

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

2 Comentarios

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com