Categoría -Social

Social

Rumores: factores e funcións

Rumor procede do latín rumor, que significa ruído confuso de voces. Hoxe en día os rumores defínense como proposicións ou crenzas que se transmiten oralmente...

(Español) Tu empresa también podría publicitarse aquí ;)