Social

10 técnicas de manipulación mediática, segundo Sylvain Timsit

tecnicas de manipulacion

Todos estamos expostos a unha posible manipulación psicolóxica. Este tipo de influencia social é un fenómeno intrigante e moitas veces prexudicial que se produce en moitas interaccións humanas. Desde unha perspectiva psicolóxica, a manipulación implica o uso deliberado de tácticas sutís ou directas para influír nas crenzas, emocións, pensamentos ou comportamentos doutras persoas co fin de obter vantaxes persoais ou acadar determinados obxectivos.

Este proceso pode levarse a cabo de forma consciente ou inconsciente, e pode darse en diversos ámbitos da vida, como as relacións persoais, laborais, sociais ou políticas. Existen varias técnicas de manipulación que é importante aprender a identificar pero para non caer nas súas redes e poñer en práctica o noso pensamento crítico .

10 técnicas de manipulación

As técnicas de manipulación psicolóxica poden variar moito, desde a persuasión emocional ata a distorsión da realidade, a manipulación da culpa ou a invalidación da percepción doutra persoa da realidade. Os que usan estas técnicas adoitan buscar poder, control ou vantaxes a costa da persoa manipulada. A manipulación pode erosionar a confianza, socavar a autoestima e afectar negativamente á saúde mental e emocional dos afectados.

Baseado nunha publicación do escritor Sylvain Timsit 2002 imos expoñer as 10 estratexias de manipulación mediática que máis empregan os poderes políticos e económicos para controlar os cidadáns.

  1. Estratexia de distracción

Esta técnica pasa por desviar a atención do público de temas importantes inungándoo de continuas distraccións e información sobre temas banais. O obxectivo é manter o público ocupado con outros temas máis superficiais para que non se interese por cuestións esenciais da política, da cultura, da economía ou dos problemas sociais. Soa familiar a frase de que o fútbol é o opio da xente? Pois iso.

  1. Crear problemas e ofrecer solucións

Que se lle dea unha solución adoita ter un enorme efecto de reforzo e xera confianza co interlocutor que a dá. Xa que logo, xerando previamente un problema, que quizais non existía antes, pero para quen lle propoñas unha solución adoita gustarlle e achégalo ao seu territorio a quen llo dicta. Aínda que esa solución tampouco era realmente necesaria. Por iso, consiste en crear problemas ou crises para provocar unha reacción na cidadanía que acepte ou mesmo pida as solucións que o poder quixo poñer en marcha dende o principio. Por exemplo, crear unha crise económica para xustificar a redución dos dereitos laborais e a precariedade dos servizos públicos.

  1. Estratexia gradual

Esta técnica busca lograr a aceptación de medidas impopulares aplicándoas de forma gradual, co paso do tempo, mesmo durante anos. Un cambio repentino adoita entenderse como moito máis invasivo, pero normalmente promóvese un cambio máis lento. O obxectivo é que a sociedade se acostume a condicións socioeconómicas radicalmente novas, como o neoliberalismo, mediante a privatización e o aumento da precariedade.

  1. Estratexia de Diferir

Relacionado un pouco coa gradualidade, do que se trata esta táctica é presentar aquelas decisións que poden resultar máis impopulares como dolorosas pero necesarias. Unha vez dito isto, aprázase a súa aplicación para outro momento para que o sacrificio futuro se perciba como máis leve. Deste xeito, a poboación acostúmase ao cambio.

  1. Falar desde unha posición intelectual superior

Neste caso, a publicidade dirixida ao público utiliza un discurso infantilizado , o que suxire que o espectador non é o suficientemente maduro nin capaz de comprender determinadas ideas. Incluso se utilizan argumentos, caracteres e entoacións dentro dun discurso que tenta facer pensar ao oínte que non ten capacidade de comprensión, polo que se delega a aquela persoa que se fai crer que si entende máis que el para levalas a cabo. , tratando de dar confianza á decisión tomada.

Esta estratexia utilízase para enganar ao público, que moitas veces responde dun xeito infantil. Si, os políticos tratan ao seu público en xeral coma parvos. É por iso que as persoas con maior pensamento crítico ou educación e formación teñen maiores niveis de resistencia á persuasión .

  1. Apelar ao Aspecto Emocional máis que á Reflexión

Utiliza o lado emocional das persoas para evitar a análise racional e o pensamento crítico, fomentando unha resposta máis automática e instintiva no público. Normalmente usan as emocións do medo, creando o seu propio medo ou odio. para xerar esa sensación de necesidade de protección daquela persoa que promete o cambio. Tamén se empregan campañas baseadas máis nos desexos ou ideais das persoas, xogando con eses sentimentos para promover esa resposta menos racional.

  1. Manter o público ignorante

Non adoita ser importante que as persoas teñan a capacidade intelectual ou o pensamento crítico para enfrontarse ou refutar propostas. Polo tanto, trátase de que o público non poida comprender as tecnoloxías e métodos empregados para o seu control. Non lles fagas saber o que estamos a contar neste artigo. Isto pódese conseguir mediante recortes en educación e fomentando o descoñecemento na sociedade. As redes sociais, ás veces, fomentan este tipo de sociedades que non son capaces de decidir por si mesmas e seguen expostas ao que lles chega a través das redes ou dos medios e non van máis lonxe.

  1. Facer que o público se satisfaga coa mediocridade

Relacionado co punto anterior, trátase de promover a idea de que todo está ben tal e como está e é “moderno” ser vulgar, inculto ou pouco intelectual. Isto reflíctese na programación televisiva e noutros medios. Mesmo no mundo da música, as letras máis populares non son precisamente as máis intelectuais, e son as responsables de que toquen ou non temas máis transcendentais. Vai polo doado, porque o doado é máis doado de controlar, perdoa a redundancia.

  1. Reforzar a autoculpa

Como diciamos, todo o anterior crea un sentimento de culpa polo que lle pasa á persoa, pola súa propia desgraza ou por falta de esforzo ou intelixencia. Isto evita ir en contra do sistema, pero crea persoas máis controlables. Sen esquecer o impacto directo que isto ten na súa propia saúde mental, que ás veces lles importa pouco ás elites políticas, que prefiren ter persoas con poucas capacidades de afrontamento ou que precisan axuda externa dese salvador para sacalas desa crise .

  1. Coñece aos individuos mellor que a eles mesmos

Para poder controlar todas estas variables é fundamental que o público ao que se refiren sexa coñecido o mellor posible, incluso mellor do que eles mesmos coñecen. As técnicas biolóxicas, a neurociencia, a psicoloxía e a tecnoloxía utilízanse para ter todos os datos posibles destas persoas para adaptar o discurso e anticiparse ás súas propias necesidades, creando un xigantesco control de masas. Literalmente aceptando cookies e compartindo os nosos datos que serán procesados e vendidos para incentivar un maior control.

Aprende a protexerte da manipulación doutras persoas

A ninguén lle gusta ser un monicreque do sistema, pero ás veces é moi difícil non selo pola sociedade e a naturalidade coa que nos chega a propia manipulación. Entramos nun sistema complexo e convídanos a saír. Coñecer as estratexias é a mellor prevención para identificalas e fomentar un pensamento máis reflexivo e autónomo, máis que automático.

| Publicacións relacionadas:

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com