Populares

Últimas Frases

Frases

Psicología étnica

“Os resultados da psicoloxía étnica constitúen, ao mesmo tempo, a nosa principal fonte de información sobre a psicoloxía xeral dos procesos...