Deporte Social

A Importancia da Comunicación Verbal e Non Verbal no Proceso de Aprendizaxe Deportivo

comunicacion efectiva deporte comunicacion verbal y no verbal jpg

A comunicación efectiva no ámbito deportivo é esencial para o desenvolvemento e progreso dos xogadores en disciplinas como o futsal, o fútbol, baloncesto ou outras disciplinas deportivas tanto individuais como colectivas. Exploraremos os distintos tipos de comunicación, incluíndo a comunicación verbal e non verbal, que desempeñan un papel crucial no proceso de ensinanza-aprendizaxe nestes deportes.

¿Qué é a Comunicación Verbal e Non Verbal?

Antes de definir cada unha delas é importante entender que a comunicación non se produce se a mensaxe non é entendida pola outra persoa. Unha mensaxe con “ruído”, baleira ou mal interpretada non debería considerarse unha boa comunicación. Non só por dicilo é entendido, e debemos asegurarnos de que si se comprende o que queremos transmitir. Un dobre check de whatsapp azul non necesariamente implica que se leu a mensaxe, só indica que se recibiu e abriu, pero non entendido. ¿Cantas facturas recibidas por correo tes na casa sen abrir o sobre?

A comunicación verbal refírese ao intercambio de información a través de palabras, xa sexa de maneira oral ou escrita. No contexto deportivo, implica a transmisión de instrucións, explicacións técnicas, feedback e preguntas para estimular a reflexión.

| Artigo relacionado: A importancia do feedback no deporte

Polo outro lado, a comunicación non verbal baséase en xestos, expresións faciais, posturas corporais, contacto visual e tono de voz para transmitir información. No ámbito deportivo, a comunicación non verbal complementa e reforza os mensaxes verbais, facilitando a comprensión e o desenvolvemento de habilidades.

Tipos de Comunicación e a súa Importancia

Comunicación Verbal

A comunicación verbal abrangue o intercambio de información a través de palabras, xa sexa de maneira oral ou escrita. No contexto deportivo, esta forma de comunicación é fundamental para transmitir instrucións, conceptos técnicos, feedback construtivo e preguntas inductivas que contribúen ao entendemento e desenvolvemento de habilidades en deportes como o futsal, o fútbol e o baloncesto.

Instrucións Directas

As instrucións directas proporcionan indicacións claras e específicas para guiar o rendemento dos xogadores durante o xogo. No futsal, por exemplo, poderíase indicar: “Realiza un pase rápido na zona de pivote e busca a parede para recibir de volta.”

Explicación de Conceptos Técnicos

A explicación detallada de conceptos técnicos define esencialmente as habilidades requiridas no deporte. No fútbol, poderíase centrar en: “Aprende a técnica do regate para superar ao defensor en situacións de un contra un.”

Feedback Constructivo

O feedback constructivo ofrece unha retroalimentación valiosa sobre o rendemento do xogador. Por exemplo, no baloncesto: “Excelente defensa, pero mantén a concentración ata o rebote para evitar segundas oportunidades.”

Preguntas Inductivas

As preguntas inductivas estimulan a reflexión e a participación activa dos xogadores na estratexia de xogo. No futsal, poderíase plantear: “¿Como poderiamos aumentar a presión na saída do equipo contrario?”

Comunicación Non Verbal

A comunicación non verbal baséase en xestos, expresións faciais, posturas corporais, contacto visual e tono de voz para complementar e reforzar os mensaxes verbais, facilitando así a comprensión e o desenvolvemento de habilidades na práctica deportiva.

Linguaxe Corporal

A linguaxe corporal, como sinalar coa man ou realizar un xesto específico, é crucial para transmitir información rápida e efectivamente en deportes como o futsal, o fútbol e o baloncesto.

Contacto Visual

O contacto visual establece unha conexión importante entre os xogadores, permitindo unha comunicación silenciosa sobre movementos e estratexias durante o xogo. No fútbol, por exemplo, manter o contacto visual cun compañeiro indica o momento preciso do pase.

Expresións Faciais

As expresións faciais transmiten emocións e intencións. No baloncesto, unha expresión de calma e seguridade pode influír positivamente no equipo en momentos de presión durante o partido.

Tono de Voz

O tono de voz, como elevao para indicar un xogo rápido ou baixalo para enfatizar a concentración, é unha ferramenta poderosa na comunicación non verbal que pode impactar no rendemento e a execución de xogadas.

Importancia no Proceso de Aprendizaxe

A combinación eficaz da comunicación verbal e non verbal nestes deportes é esencial para o desenvolvemento de habilidades e o progreso no xogo. A capacidade de transmitir información de maneira clara e adaptarse ás necesidades individuais de cada xogador é fundamental para o éxito no futsal, o fútbol e o baloncesto.

Atención e Comprensión

Usar xestos amplos e verbais para manter a atención durante as tácticas de marcaxe no futsal, combinar instrucións claras con demostracións prácticas no fútbol ou proporcionar explicacións detalladas acompañadas de simulacións de xogo no baloncesto, garanten a comprensión e aplicación de estratexias.

Adaptación a Estilos de Aprendizaxe

Ofrecer demostracións visuais para xogadores que aprenden mellor vendo xogadas tácticas no futsal, proporcionar instrucións verbais detalladas para aqueles que aprenden mellor escoitando no fútbol ou fomentar a práctica activa para xogadores que aprenden mellor mediante a acción directa no baloncesto, asegura a inclusión e o desenvolvemento de todos os xogadores.

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com