Experimentos

As 5 fases do método científico

método-científico-fases

A psicoloxía é unha ciencia, e como tal, as súas investigacións baséanse en investigacións científicas sistemáticas e controladas. Ademais, as investigacións han de ter un carácter empírico e crítico baseado en hipótese sobre as relacións que existen entre fenómenos naturais. As opinións subxectivas han de ser corroboradas por unha realidade obxectiva someténdoas a probas que ditaminen se esas crenzas son ou non certas.

Fases do método científico.

Para realizar estas investigacións, os científicos baséanse nun método científico que pasa por diversas fases. Son varios os autores que as interpretan pero explicaremos as fases propostas por Kerlinger e Lee:

1. Problema, obstáculo e idea.

Unha idea xorde na mente dun científico acerca dun fenómeno, que presenta certos obstáculos para a súa comprensión. Hai unha parte do coñecemento que non está cuberta e a mente inquieta do científico quere demostrala. O primeiro paso é formular unha idea de forma inteligible para que quede exposta.

2. Hipótese.

Unha vez pensado o problema, as súas posibles solucións e revisadas outras experiencias similares doutros autores enuncia unha hipótese. Que é unha hipótese? Pois é un enunciado conjetural sobre a relación que hai entre dúas ou máis fenómenos ou variables. Para definila ben se ha de expresar as relacións entre variables de forma correcta e indicar a necesidade de verificar esas relacións expresadas. A hipótese é o primeiro instrumento de traballo dunha teoría. As hipóteses han de ser comprobables para saber se son probablemente certas ou falsas. Son o fío condutor de toda investigación científica.

3. Razoamento e dedución.

É nesta fase cando o científico deduce as consecuencias das hipóteses expostas. Por exemplo, se se establecen relacións entre música e felicidade, o científico concluirá que se aumenta a música nos suxeitos experimentais mentres realizan unha tarefa aumentará o seu nivel de satisfacción persoal ou felicidade subxectiva.

>> Artigo relacionado: A felicidade de ir a un concerto, corroborada pola ciencia.

4. Observación, proba e experimento.

Ao choio. Se todo o demais expúxose de forma concisa e clara. O fundamental de comprobar unha hipótese é demostrar a relación expresada por ela. Neste paso verifícanse as relacións entre as variables. Someter a proba a relación expresada no problema exposto en busca da súa comprobación e experimentación.

> Artigo relacionado: O experimento de Milgram: obedencia e maldade

5. Resultados.

Como punto final ao método científico exponse os resultados da experimentación indicando se a hipótese inicial pódese aceptar ou rexeitar, ou as modificacións que hai que realizar para lograr demostrala.

Temos que ter en conta que a secuencia exposta das 5 fases do método científico non teñen por que ser fixas. A primeira fase, onde aparece a idea no científico, non termina claramente antes de iniciarse a segunda fase de formulación da hipótese. Antes de expor as deducións da hipótese final pódense realizar estudos piloto para efectuar probas sobre as implicacións da hipótese. Ou simplemente, a hipótese requira ser perfeccionada.

5 aspectos importantes nunha investigación científica.

Os científicos funcionan a nivel teórico e observacional, polo que as investigacións teñen que ser capaces de traducir as ideas expostas tendo en conta estes 5 aspectos:

  1. Un deseño metodolóxico concreto e apropiado.
  2. Que os suxeitos estudados sexan os idóneos para o ámbito de investigación.
  3. Que os instrumentos sexan o máis fiables e válidos posible.
  4. As variables que se miden deben ser convenientemente operativizadas e traducidas a unha métrica apropiada.
  5. As técnicas de análises de datos seleccionadas sexan as máis apropiadas para o deseño e permitan responder as preguntas expostas na investigación.

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

2 Comentarios

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com