Organizacións Saúde

Presentismo laboral: un enfermo no traballo.

Un dos maiores problemas cos que ten que lidar unha empresa é o presentismo laboral, o cal podemos definir como o feito de pasar moitas horas (ou as acordadas por contrato) pero sen implicar un bo rendemento ou motivación por parte do empregado. É dicir, o presentismo laboral prodúcese cando o traballador está literalmente perdendo o tempo durante as súas horas de traballo. Si queres saber máis sobre como motivar aos teus empregados para que non se produza este efecto podes consultar este artigo sobre motivación dos empregados: Como motivar aos empregados 7 motivacións básicas de todo traballador.

Presentismo laboral: traballar estando enfermo. 

Esta parte da definición ten un carácter máis peyorativo cara ao empregado, con todo o presentismo laboral prodúcese polo que o empregado creo como unha causa máis “ética”, como é o feito de ir traballar a pesar de estar enfermo. Por tanto, o presentismo laboral fai tamén referencia ás persoas que traballan a pesar de non atoparse nas mellores condicións de saúde,  o cal provoca un baixo desempeño nas súas actividades (Aronsson e Gustafsson, 2005).

O presentismo laboral é un neoloxismo creado como o oposto a o ausentismo laboral (ou absentismo laboral), co que poderiamos falar tamén de absentismo presencial (ausentismo e absentismo son palabras sinónimas) polo que se refire ao comportamento onde o empregado atópase fisicamente en o posto de traballo, a pesar de sufrir problemas de saúde que lle dificultan concentrarse e levar a cabo as súas tarefas de forma correcta. Segundo algúns estudos, nos Estados Unidos, o 83% dos empregados recoñece ir a traballar estando enfermo polo menos nunha ocasión durante o ano anterior.

Causas do presentismo laboral.

O medo a perder o traballo adoita ser a causa máis frecuente para este tipo de condutas pero pódese producir debido a outros motivos:

  1. Inseguridade laboral. A inestabilidade do mercado laboral “obriga” ao empregado a ir traballar a pesar de non atopase fisicamente ben, por temor a perder o emprego.
  2. Responsabilidade. O empregado asume o esforzo de acudir a traballar estando enfermo para non prexudicar aos seus compañeiros ou equipo de traballo. O traballador sente que ten que cumprir coas súas obrigacións.
  3. Adicción ao traballo. A xente con esta patoloxía non entende de enfermidades á hora de ir traballar. Podes aprender máis sobre o workaholism, ou adicción ao traballo en leste outro artigo: Workaholism: adicción ao traballo.
  4. Xestión dos recursos humanos. A organización pode ter problemas para remplazar ao empregado enfermo, que dificulta que o empregado poida quedar en casa durante os días necesarios para recuperarse. En determinados traballos é complexo atopar un “substituto” e fai sentir ao empregado a necesidade de asistir igualmente. Con todo, o mundo non se parará por pospor as actividades ou cancelalas ata que o traballador recupérese.

>> Artigo relacionado: Karoshi: cando o traballo mátache.

Consecuencias do presentismo laboral.

Entre as consecuencias que xera o presentismo atópanse por exemplo:

  • Traballo máis lento. Redúcese a produtividade, todos temos límites.
  • Menor calidade do traballo. Realmente queres sacar un traballo malo a esperar uns días e realizalo mellor?
  • Maior número de erros. A nosa capacidade de atención redúcese, lembra que o corpo ten prioridades e concentrarase antes en sanarte que en terminar o traballo de forma correcta.
  • Risco de contaxio a outros traballadores no caso de que a enfermidade poida ser transmisible (gripe, por exemplo).
  • Peor saúde laboral do empregado. Unha persoa baixo os efectos do presentismo, xa sexa por causas de saúde, baixa motivación ou falta de traballo terminará minguando a súa saúde, fatigarase máis e poida que termine por aburrir o seu propio traballo.

Ir traballar estando enfermo non é facerlle un favor á empresa.

Moitas persoas caen na falsa crenza de que si non van traballar estar a causar un problema á empresa. Expertos no ámbito, como Do Líbano (2011) afirman que traballar estando enfermo é máis custoso e prexudicial para a produtividade e o rendemento da empresa que permanecer en casa descansando.

>> Artigo relacionado: Como motivar aos teus empregados 7 motivacións básicas.

_

Referencias bibliográficas:

Aronsson, G., Gustafsson, K. (2005). Sickness presenteeism: prevalence, attendance-pressure factors, and an outline of a model for research. Journal of Occupational and Environmental Medicine47(9), 958-966.

Dessler G. (2009). Administración de Recursos Humanos. Pearson Educación: México.

Do Líbano. (2011). A Journey into the Heart of Workaholism: empirical findings from several multi-sample studies. Tese doutoral, Universitat Jaume I, Castelló.

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com