Educación Grupos Organizacións

Phillips 66: unha técnica de dinámica de grupo que fomenta a participación

phillips 66 técnica dinamica grupo

A técnica de dinámica de grupos Phillips 66 foi creada por J.  Donald Phillips, do Michigan State College. O seu nome deriva do apelido do propio autor e do feito de que 6 persoas discuten un asunto ao longo de 6 minutos. É eficaz en equipos extensos, de bastante máis de 20 persoas.

Obxectivos da técnica Phillips 66

Os obxectivos principais desta técnica son principalmente tres:

  1. Permitir e fomentar a colaboración activa de todos os membros dun conxunto, por grande que este sexa.
  2. Obter as opinións de todos os membros nun período bastante breve.
  3. Chegar á toma de eleccións, obter diversos puntos de vista de todas as persoas do grupo sobre un problema ou cuestión.

Ademais, esta técnica desenvolve a de síntese e a concentración, axuda a superar as inhibicións para dialogar fronte a outros, estimula o sentido da responsabilidade e dinamiza e distribúe a actividade dos grandes grupos de persoas.

O obxectivo principal é conseguir que se participe de forma democrática en grupos amplos. Da mesma forma que o expresou o seu autor: “No canto dunha discusión controlada por unha minoría que ofrece contribucións voluntarias mentres o tempo permíteo, a discusión 6.6 proporciona tempo para que participen todos, prové o branco para a discusión por medio dunha pregunta especifica coidadosamente preparada, e permite unha síntese do pensamento de cada pequeno grupo para que sexa difundida en beneficio detodos “.

Como se fai Phillips 6.6

A Phillips 6.6 podería ser aplicada en bastante distintas situacións e con diversos propósitos, sendo un método flexible. Imos explicar o seu funcionamento.

Preparación

Esta técnica necesita de escasa preparación. Bastará con que quen a aplique coñeza o método e posúa aptitudes para polo en práctica. O asunto ou problema por discutirse podería ser previsto, ou ben xurdir dentro do desenvolvemento da reunión. Non é habitual reunir ás persoas para facer un “Phillips 66”, senón que a técnica utilícese durante un momento determinado da reunión, cando se considera máis apropiado intervir a través desta ferramenta de dinamización de grupos.

Desenvolvemento Phillips 66

O funcionamento desta técnica baséase en catro pasos fundamentais:

  1. Unha vez que o facilitador (persoa que dirixe a charla) estima conveniente a execución dun “Phillips 66”, formula a pregunta ou asunto do caso coa maior precisión e concreción posible, e explica como os membros han de conformar subgrupos de 6, para iso pode desprazar os asentos ou ben facer virar a parte do grupo cara á fila de atrás si os asentos son fixos.
  2. O facilitador informa aos participantes sobre a forma en que ha de traballar cada subgrupo e convida a conformar os subgrupos.
  3. Cando os subgrupos destinaron un coordinador e un secretario, o facilitador empeza a contar os 6 minutos que ha de durar a tarefa a realizar. Un minuto antes de que termine o prazo indícase aos participantes que deben terminar a tarefa.
  4. Terminado o tempo de discusión dos subgrupos o facilitador reúne ao grupo en sesión plenaria e solicita aos secretarios a lectura dos seus breves informes ou resumos.

O facilitador ou outra persoa anotan unha síntese fiel dos informes lidos polos secretarios. De tal modo que todo o conxunto entenda os resultados que se obtiveron, extrae as conclusións sobre eles e faise un resumo final cuxa natureza dependerá do asunto, pregunta ou problema que se expuxo.

Recomendacións prácticas

Cando o grupo non é o bastante numeroso teñen a posibilidade de formarse subgrupos de 3 ou 4 membros. Con todo  non é correcto conformar equipos de bastante máis de 6 persoas, xa que a colaboración veríase afectada. Si as persoas son descoñecidas entre si a relación vai ser favorecida cunha breveo presentación anterior a empezar o labor do subgrupo.
O facilitador pode aumentar o tempo de discusión si o tema é o suficientemente interesante para todas as partes ou para axudar na redacción do resumo.

É adecuado que a pregunta ou asunto en controversia sexa redactada nunha lousa ou similar e quede á vista de todos.

Nas primeiras vivencias proporanse temas simples, formulados con claridade e exactitude. O facilitador debería actuar con sinxeleza e naturalidade, estimulando o interese pola actividade. Non debería facer nin unha avaliación das ideas ou respostas achegadas polos subgrupos; é o conxunto quen debería xulgalas.
Nunha fase de máis experiencia existe a posibilidade de dedicar diversos temas a cada subgrupo ou a moitos deles. No posible a pregunta ha de ser das que esixen respostas de tipo “sumatorio”, non de contraposición. Exemplo: mencione razóns, que consecuencias tería, cantos compoñentes necesítanse, que propiedades ten, etcétera.

Aplicacións Phillips 6.6

O Phillips 6.6 pode usarse tanto en clases habituais como en eventos especiais de grupos. Non é de seu unha técnica de aprendizaxe, non ensina coñecementos novos nin dá información (salvo a ocasional que apareza na interacción). Permite, con todo, a confrontación de ideas ou puntos, o esclarecemento e enriquecemento recíproco, ademais da actividade e colaboración de todos os membros, estimulando sobre todo aos máis tímidos, indiferentes ou introvertidos.

Nun grupo de discusión o Phillips 6.6 é eficaz para obter inmediatamente opinións desenvolvidas por subgrupos, convenios parciais, decisións sobre metodoloxías de traballo, recomendacións de actividades, traballos de repaso e de comprobación inicial da información, como antecedente de tentar un novo asunto a traballar.

Ademais pódese utilizar esta técnica na a aula para indagar o grao xeral de información que teñen os estudantes sobre un asunto; para levar a cabo e atopar aplicacións a un asunto apreso teoricamente.

É útil tamén para realizala despois de calquera actividade desenvolvida colectivamente (clase, conferencia, charlas, película, experimento, partido, deporte, etc.) de maneira que podería ser avaliada ou apreciada en poucos minutos mediante esta técnica.

 

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com