Intelixencia Emocional Organizacións

Como dar a mellor charla: as técnicas das 3 V

charla consejos comunicación

Unha das habilidades directivas máis importe é a capacidade de converterse nun gran orador. Como dar unha boa charla xa sexa ante os empregados, clientes ou provedores é unha das mellores bazas para o crecemento empresarial a través da comunicación. E é que o éxito profesional non depende só dunha especialización técnica ou coñecementos específicos e intelectuais da persoa, senón dunha boa comunicación co resto de estamentos empresariais. Esta é a postura defendida polo modelo baseado na intelixencia emocional aplicado á xestión empresarial. Pero, como facer unha charla?

Estratexias para dar a mellor charla posible: As 3 V

Independentemente do tipo de charla que queiras dar sempre deberás ter en conta tres técnicas fundamentais para que dominándoas todas convértasche e un excelente orador ante para a túa audiencia, sexa o que sexa. Estas técnicas son coñecidas como o tres V, de Verbais, Visuais e Vocais.

>> Artigo relacionado: 10 consellos para mellorar a comunicación

Técnicas Verbais: 10 regras para mellorar unha charla

No plano verbal, para perfeccionar a nosa comunicación podemos aplicar as seguintes técnicas ou regras:

 1. Elaboración dunha mensaxe clara.
 2. Converter a presentación en algo relevante para o público.
 3. Analizar aos participantes, á nosa audiencia.
 4. Resaltar as ideas principais.
 5. Reunir evidencias en apoio das propias opinións.
 6. Presentar a información de forma organizada.
 7. Usar un soporte visual para favorecer a comprensión da información verbal.
 8. Facer partícipe ao público.
 9. Establecer un tempo de preguntas e respostas.
 10. A organización da información farase máis comprensible e máis persuasiva.

Técnicas visuais: mellorar a atención da audiencia

Fai referencia á imaxe visual da persoa que vai proxectar como orador ante a súa audiencia e non ás imaxes que pode mostrar como apoio visual na súa presentación. O orador debe mostrarse interesante ante a xente que acode á conferencia para que a súa pública préstalle a máxima atención posible. Para iso pode aplicar o seguintes tres regulas visuais básicas:

 1. O contacto visual cos oíntes.
 2. Os xestos realizados, que debe describir e reforzar as ideas expostas verbalmente.
 3. As expresións faciais teñen que comunicar sentimentos e actitudes.

Non se trata tanto da imaxe persoal ou a vestimenta do relator, senón da actitude que mostra ante a súa audiencia.

>> Artigo relacionado: Comunicación interpersoal efectiva: máximas conversacionales

Técnicas vocais: a voz, o instrumento crave para unha conferencia impecable

A voz é o noso instrumento principal de comunicación polo que é fundamental para a nosa exposición. Para iso é importante ter en conta este tres regulas básicas vocais:

 1. Elevar e baixar a voz en función da importancia do que se está dicindo.
 2. Cambiar o ritmo para captar a atención das persoas que escoitan.
 3. Facer pausas para resaltar os puntos importantes.

Outros factores que inflúen na comunicación durante unha charla

Para que se produza un correcto proceso comunicativo tres son os factores que van influír na calidade ou na efectividade do proceso: codificación, descodificación e o ruído.

 • A codificación prodúcese cando a persoa que envía a mensaxe (o emisor) traduce a información a unha serie de signos. O emisor establece unha reciprocidad de significado co receptor, elixindo os símbolos, xeralmente, en forma de palabras e xestos.
 • A descodificación é o proceso polo cal o receptor vai interpretar a mensaxe e vaino a traducir en información cun significado determinado. O receptor ten que captar a mensaxe e despois interpretalo.
 • O ruído é o factor que altera ou interfere no proceso de comunicación. O ruído pódese manifestar na propia canle de comunicación ou no método de transmisión.

Este tres variables débense ter controladas na medida do posible e coñecelas de ante man para que no caso de saber esa debilidade non nos colla de sorpresa no medio da conferencia e podamos liquidala con garantías.

Outros factores que poden influír na comunicación son os relativos aos aspectos non verbais, como son os movementos que se fan co corpo, a presenza persoal dos comunicadores, a personalidade, a postura, os xestos, as expresións faciais, os movementos dos ollos e o contacto físico.

 

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com