Educación Intelixencia Emocional Neuromarketing

A dominancia cerebral segundo os cuadrantes de Herrmann

Existen numerosas clasificacións sobre os tipos de persoas segundo os seus comportamentos ante determinadas tarefas. Xa sexa para clasificar aos alumnos para adaptar mellor a súa educación ou a súa mellor predisposición a determinadas actividades ou ben tentar clasificar ás persoas segundo os seus comportamentos de compra, o cal é de gran interese para as analistas de de mercadotecnia e neuromarketing. Cada persoa é diferente polo que resulta interesante tentar anticiparse a como van procesar determinada información para coñecer os métodos ou estilos de aprendizaxe para cada caso ou saber como situar un determinado produto nun determinado segmento do mercado.

O investigador estadounidense William Edwuard “Ned” Herrmann (1922-1999) interesouse en clasificar os métodos e dominancia cerebral das persoas e a aplicación deste coñecemento para canalizar os roles persoais e profesionais das persoas. O pai da técnica de preferencias cerebrais e incesante investigador do pensamento creativo creou o modelo HBDI (Herrmann Brain Dominance Instrument) inspirado nos coñecementos do funcionamento cerebral.

Os cuadrantes cerebrais do modelo de Herrmann

Para representar o seu modelo representouno a través dunha esfera dividida en catro cuadrantes baseados nos xa existentes modelos Sperry (hemisferio esquerdo e dereito) e o modelo McLean (cerebro cortical e límbico). Herrmann cruzou estes dous modelos para buscar a fonte da creatividade persoal en función da dominancia dun ou outro cuadrante en cada persoa.

O catro cuadrantes resultantes da combinación dos modelos representaban formas diferentes de pensar, operar, crear, aprender, actuar e convivir co mundo. Ver figura 1.

cuadrantes-dominancia-cerebral-herrmann

A. Cortical Izquierdo: Son os chamados expertos. Persoas con pensamento lóxico, analítico, matemático, técnico e cuantitativo. Son persoas que basean os seus comportamentos no razoamento de datos numéricos e baseados en feitos para apoiarse en decisións.

Comportamentos das persoas “expertas”: fríos e calculadores, distantes, pouco gestuales, gran intelixencia, críticos, sentido do humor irónico, xeralmente competitivos e individualistas.

Tipos de profesións: físico, químico, biólogo, enxeñeiros, médicos, matemáticos, avogados, etc…

B. Límbico Izquierdo: O estilo organizador. Pensamento estruturado e tendente á secuencialización. Organizan e planifican até os mínimos detalles. Queren coñecer o funcionamento das cousas.

Comportamentos das persoas “organizadoras”: adoitan ser persoas introvertidas, con alta emotividade, mentalidade conservadora e fiel. Amantes do poder e con tendencias maniáticas.

Tipo de profesións: xerentes de empresa, directores de planificación, administrativos, contables, etc…

C. Límbico Dereito: O comunicador. Adoitan ser as persoas máis idealistas e dispersas dos 4 tipos. Son persoas que se moven por unha alta emotividade pero á vez perciben os detalles e a estética, teñen unha facilidade para a comunicación interpersoal, pouco organizadas e con falta de control sobre si mesmo. Persoas con pouca autonomía.

Comportamentos das persoas “comunicadoras”: persoas extrovertidas, gesticuladoras, faladoras, lúdicas, espontáneas e que reaccionan mal ás críticas.

Tipo de profesións: mestre, traballador social, enfermeiro, comunicador social, xornalista, etc…

D. Cortical Dereito: Os estrategos. Persoas máis visuais e innovadoras, mentalidade holística que prefiren razoar os seus pensamentos de maneira máis conceptual, sintética e creativa. A súa visión máis global faille ver cousas onde outros non as ven, cun marcado sentido da intuición.

Comportamentos das persoas “estrategas”: persoas orixinais e con sentido do humor, con boa capacidade pada dialogar e unha mentalidade futurista con gusto polos novos retos e o risco que implican.

Tipo de profesións: arquitectos, compositores, escritores, músicos, pintores, pilotos, deseñadores, etc…

cuadrantes-herrmann

E eu en que cuadrante estou?

Non te asustes, non se trata de encasillarse nun cuadrante ou noutro. Ned Herrmann elaborou o test HBDI (Herrmann Brain Dominance Instrument) con 120 ítems nos que se presentaban diferentes situacións académicas, laborais, recreativas e da vida diaria para localizar o cuadrante no que se atopaba cada persoa en función da súa dominancia cerebral. Os resultados dos seus estudos indican que o 60% das persoas atópanse nun perfil de dobre dominancia, cun estilo de pensamento situado en dous cuadrantes de forma similar. O 30% dos suxeitos pola súa banda tiñan até unha dominancia tripla cun estilo de pensamento múltiple e só un 6% das persoas encadráronse só nun sistema de dominancia cerebral. Un 3% tiveron unha dominancia cuádrupla. Isto representa que o 94% dos suxeitos teñen unha dominancia en máis dun cuadrante.

 

>> Artigo relacionado: Intelixencias Múltiples de Howard Gardner.

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

16 Comentarios

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com