Intelixencia Emocional Saúde Social

Que é o benestar psicolóxico? Factores da felicidade subxectiva.

bienestar psicologico

Existen tantos tipos de benestar psicolóxico como persoas hai no mundo. O benestar psicolóxico ou tamén chamado subxectivo, é un constructo complexo e multidimensional relacionado directamente coa propia experiencia persoal e o consecuente funcionamento vital óptimo que cada un cre máis acertado en canto ás súas necesidades e desexos.

Índice de contenidos.

 1. O benestar psicolóxico desde diferentes perspectivas.
 2. Perspectiva hedónica do benestar subxectivo.
 3. Pespectiva eudainómica do benestar psicolóxico.
 4. Emocións positivas e benestar.
 5. 10 factores que afectan o benestar psicolóxico.

O benestar psicolóxico desde diferentes perspectivas. 

Para entender mellor o concepto de benestar psicolóxico podemos enfocar dúas perspectivas diferentes a hedónica e a eudaimónica.

Perspectiva hedónica do benestar subxectivo.

Desde este punto de vista equipárase a felicidade co benestar. Que cando estamos felices? Cando logramos o pracer e evitamos a dor, pero non referido ao compoñente físico senón á consecución ou non das metas ou os resultados aos que aspiramos e o reporte que nos supón. É dicir, sentirnos valorados polos nosos méritos.

Este tipo de benestar psicolóxico é máis coñecido como subxectivo e componse de:

 • Satisfacción vital: o que cada un pensa sobre a súa propia vida.
 • Satisfacción específica: como se atopan determinados aspectos importantes par a vida do suxeito (traballo, saúde, parella, familia, amizades, economía…)
 • Afecto positivo: experimentar moitas emocións positivas pracenteiras.
 • Afecto negativo: experimentar poucas emocións negativas displacenteras.

O que para min é benestar, non ten porqué selo para o veciño.

Perspectiva eudaimónica e benestar psicolóxico. 

Neste caso, como diría o afamado humanista Abraham Maslow, o benestar psicolóxico céntrase na autorrealización e o desenvolvemento do verdadeiro potencial individual. O benestar psicolóxico conséguese cando unha persoa vive de acordo á súa propio self. É dicir, cando as actividades da súa vida son coherentes aos seus valores persoais. Neste caso os compoñentes do benestar psicolóxico son:

 • Autonomía.
 • Crecemento persoal.
 • Autoaceptación.
 • Relacións positivas.
 • Competencia.
 • Propósito vital.

>> Artigo relacionado: 25 cancións sobre a felicidade.

Aspectos comúns a ambas as perspectivas: 

A felicidade depende das dimensións frecuencia e intensidade. As persoas que experimentan máis felicidade non son aquelas que o fan de maneira intensa senón aquelas que experimentan emocións positivas máis frecuentemente a pesar de ser de maneira menos intensa.

As persoas somos capaces de adaptarnos ás situacións da contorna (xa sexa en positivo ou negativo) pero retornamos á nosa liña basee de benestar psicolóxico ou felicidade.

Si traballamos coas nosas emocións e estado anímico podemos conseguir que esa liña basee de felicidade increméntese paulatinamente, abrigo naqueles casos nos que non se percibe benestar como tal ou existe algunha carencia.

>> Artigo relacionado: A enerxía emocional e os estados de ánimo.

Emocións positivas e benestar. 

Distinguir entre emocións positivas e negativas é de vital relevancia para saber o noso limiar de benestar psicolóxico. Cantas máis emocións positivas sintamos máis benestar físico e psicolóxico. Iso si, debemos ter en conta tamén a función adaptativa das emocións negativas.

As emocións positivas teñen efectos sobre a saúde física, o sistema imnológico vese incrementado grazas a elas polo que forman parte da nosa barreira defensiva contra enfermidades. Ademais, as emocións positivas proporcionan información que se reforza de forma pracenteira polo que inflúe directamente na nosa conduta e estado interno.

Existen centos de emocións que se combinan entre elas, como se representa na roda das emocións de Plutchik, pero imos mostrar algúns exemplos entre emocións positivas e negativas para que quede o concepto claro:

Emocións positivas. 
 1. Amor
 2. Alegría
 3. Afecto
 4. Compaixón
 5. Esperanza
 6. Liberdade
 7. Logro
 8. Xustiza
 9. Agradecemento
 10. Aceptación
 11. Acompañamento
 12. Bondade
 13. Admiración
 14. Amabilidade
 15. Alivio
 16. Orgullo
 17. Empatía
 18. Apego
 19. Aprobación
 20. Honestidade
 21. Humildade
 22. Tolerancia
 23. Motivación
 24. Felicidade
 25. Firmeza
 26. Fortaleza
 27. Autonomia
 28. Honorabilidade
 29. Optimismo
 30. Satisfacción
 31. Seguridade
 32. Simpatía
 33. Cariño
 34. Estima
 35. Comprensión
 36. Entusiasmo
 37. Solidariedade
 38. Respecto
 39. Paixón
 40. Paz
 41. Pracer
 42. Compromiso
 43. Ilusión
 44. Interese
 45. Confianza
 46. Apoio
 47. Contento
 48. Dignidade

Emocións negativas
 1. Tristeza
 2. Melancolía
 3. Abandono
 4. Aburrimento
 5. Abuso
 6. Ausencia
 7. Necesidade
 8. Desmotivación
 9. Angustia
 10. Agresión
 11. Abafo
 12. Ansiedade
 13. Noxo
 14. Vinganza
 15. Vergoña
 16. Baleiro
 17. Hostilidade
 18. Humillación
 19. Temor
 20. Terror
 21. Traizón
 22. Magoa
 23. Manipulación
 24. Medo
 25. Frustración
 26. Furia
 27. Soidade
 28. Rancor
 29. Rabia
 30. Pena
 31. Odio
 32. Enfado
 33. Engano
 34. Tensión
 35. Duelo
 36. Enojo
 37. Envexa
 38. Desconfianza
 39. Impotencia
 40. Desconcerto
 41. Inferioridade
 42. Ira
 43. Irritación
 44. Celos
 45. Culpa
 46. Derrota
 47. Dor
 48. Decepción

10 Factores que afectan o benestar psicolóxico.

A modo de resumo mostramos algúns dos factores máis importantes de face a conseguir un estado psicolóxico de benestar óptimo:

 1. O benestar, a felicidade e o afecto positivo están relacionados con compoñentes da personalidade como a extraversión e a afabilidad.
 2. Poderíase dicir que a felicidade se explica nun 50% por factores xenéticos.
 3. O incremento da riqueza persoal non se asocia a aumentos na felicidade.
 4. consecución de metas, máis que no diñeiro, é o que máis se asocia co benestar psicolóxico.
 5. O crecemento persoal cara a metas intrínsecas está máis asociado que o progreso relacionado con metas extrínsecas.
 6. A nivel colectivo e de sociedade, existe unha correlación positiva entre riqueza e felicidade. Con todo, non é do todo certo xa que nos países ricos o nivel económico non correlación tan positivamente coa felicidade que nos países pobres. Isto é debido a que nos pobres o diñeiro facilita o acceso a necesidades primarias que xa teñen como habituais en países desenvolvidos, polo que perde a súa capacidade de relación subxectiva coa felicidade.
 7. Ter relacións interpersoais íntimas correlaciona cun estado positivo de benestar psicolóxico ao ser as relacións sociais unha necesidade humana básica, a condición de que estas sexan de calidade. Demostrouse que ter relacións íntimas mellora os niveis de afrontación fronte á tensión.
 8. O afecto positivo relacionado coa consecución de metas é menor cando estas son demasiado fáciles ou demasiado difíciles, é dicir o seu nivel de reto non é apropiado á situación.
 9. As metas de evitación (quero conseguir non fumar) asócianse con menor benestar que as de aproximación (quero terminar os meus estudos universitarios).
 10. As metas persoais relacionadas coa automotivación ou a autonomía persoal (self) relaciónanse máis directamente coa felicidade que as que non. Por exemplo, lograr un obxectivo da túa propia empresa non é o mesmo que lograr un obxectivo de venda si es comercial doutra empresa.

>> Artigo relacionado: Técnicas de incremento da motivación

 

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com