Organizacións Selección de Personal

A entrevista de incidentes críticos (I)

As empresas cambian constantemente polo que non só é importante estar preparados para realizar un determinado traballo senón de ter o potencial suficiente para o desenvolvemento doutras futuras tarefas, de adaptarse ás necesidades vindeiras. É por isto que nos procesos de selección imos atopar con entrevistas de traballo por competencias que melloren a obxectividade, fiabilidade e validez das entrevistas convencionais.

Este tipo de entrevistas adoitan ter un carácter semiestructurado, de maneira que se obteñan exemplos conductuales da aspectos laborais e persoais do entrevistado para predicir un comportamento futuro como traballador.

Algunhas das competencias xenéricas que se tratarán de avaliar son:

 • Adaptación ao cambio
 • Creatividade e innovación
 • Traballo en equipo
 • Visión de futuro
 • Responsabilidade
 • Lealdade e sentido de pertenza
 • Capacidade de aprender
 • Orientación ao cliente
 • Persistencia
 • Flexibilidade
 • Búsqueda da excelencia

A entrevista de incidentes críticos

Para lograr reunir a información sobre competencias requiridas para un determinado posto de traballo existen diferentes ferramentas como o Assessment Center ou os cuestionarios de autoevaluación. Neste caso analizaremos outro método: a entrevista de incidentes críticos.

Esta entrevista é moi utilizada para identificar as condutas que indicarán se posuímos as competencias que desexamos avaliar.

¿Qué busca o entrevistador?

 1. Predecir que a persoa demostrará as competencias requeridas.
 2. Evidenciar que a persoa demostrou ditas competencias no pasado.
 3. Coñecer que é o que o entrevistado fixo, dixo, pensou e sentiu durante a resolución do incidente
 4. Como actuou o entrevistado: sua conducta.
 5. Cales son as motivaciones do entrevistado.

Consideraciones a tener en conta antes da entrevista:

 1. Coñecer a organización.
 2. Coñecer as funcións do traballo a evaluar.
 3. Identificar incidentes críticos do posto de traballo.
 4. Analizar e identificar as competencias requeridas.
 5. Instaurar uns indicadores conductuales de ditas competencias.
 6. Expresar as competencias operacionalmente para podelas evaluar.
 7. Estructurar a entrevista de traballo en situacións concretas e a suas claves para podelas evaluar.

Fases da entrevista de incidentes críticos:

1. Acollida | 2. Desenvolvemento | 3. Peche.

1. Acollida

Se  intentará crear un clima empático y de confianza para relajar al entrevistado creando un vínculo de cercanía. Se dará la bienvenida al entrevistado de forma amena rompiendo el hielo con frases amenas como:

¿Qué tal ha llegado? | ¿Esperaba nuestra llamada? | Gracias por asistir a esta entrevista

Lo siguiente será realizar una breve explicación de lo que se va a hacer en la entrevista. Sería algo así como:

Bueno X (siempre se ha de indicar el nombre de la persona), le cuento en qué consistirán los próximos 30 minutos (indicaremos el tiempo para que el entrevistado se adapte mejor a la situación). Primeramente, veremos sus datos personales para conocerlo mejor y veremos su formación académica y perspectivas de futuro. Posteriormente analizaremos su experiencia profesional y le preguntaré por situaciones concretas que probablemente le hayan sucedido en su día a día como profesional o podrían sucederle en un futuro. Por favor, conteste a estas preguntas siempre en primera persona y como si le hubiesen ocurrido ayer.  Le pido permiso para poder tomar notas durante la entrevista que serán siempre de carácter confidencial al igual que sus datos personales. 

Antes de comenzar la siguientes fase hay que asegurarse de que el entrevistado no tiene dudas.

¿Le ha quedado claro el procedimiento? | ¿Está preparado para empezar? 

2. Desenvolvemento

Tentarase crear un clima empático e de confianza para relaxar ao entrevistado creando un vínculo de proximidade. Darase a benvida ao entrevistado de forma amena rompendo o xeo con frases amenas como:

Que tal chegou? | Esperaba a nosa chamada? | Grazas por asistir a esta entrevista

O seguinte será realizar unha breve explicación do que se vai a facer na entrevista. Sería algo así como:

Bo X (sempre se ha de indicar o nome da persoa), cóntolle en que consistirán os próximos 30 minutos (indicaremos o tempo para que o entrevistado adáptese mellor á situación). Primeiramente, veremos os seus datos persoais para coñecelo mellor e veremos a súa formación académica e perspectivas de futuro. Posteriormente analizaremos a súa experiencia profesional e preguntareille por situacións concretas que probablemente lle sucederon no seu día a día como profesional ou poderían sucederlle nun futuro. Por favor, conteste a estas preguntas sempre en primeira persoa e coma se ocorrésenlle onte. Pídolle permiso para poder tomar notas durante a entrevista que serán sempre de carácter confidencial do mesmo xeito que os seus datos persoais.

Antes de comezar a seguintes fase hai que asegurarse de que o entrevistado non ten dúbidas.

Quedoulle claro o procedemento? | Está preparado para empezar?

Informe de selección

Neste informe deberíanse de incluir aspectos como:

 • Especificar o posto de traballo.
 • Datos personais.
 • Formación do candidato, tanto estudos reglados ou non como os coñecementos adquiridos.
 • Resultados das probas: informe das situacións e probas plantexados.
 • Perfil psicolóxico. Tanto os obtidos durante a entrevista como os posibles exámenes psicolóxicos que se puideron facer.
 • Conclusión: síntese dos aspectos relevantes.

Tanto se somos os entrevistadores como os posibles entrevistados e candidatos a un posto de traballo é importante coñecer a que nos enfrontaremos e non nos colla de sorpresa.

Quizais che poida interesar este artigo sobre a formación en competencias: Adestrar para adestrar: a importancia de formarse en compentencias.

_____

Foto: Página do autor:  [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons.

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com