Deporte Organizacións

¿Entrenas a un grupo o a un equipo? 10 diferenzas

diferencia entre equipo y grupo

Nos deportes colectivos, como noutros ámbitos organizacionales nos que se require a composición e interrelación dunha serie de persoas cunha causa común, adóitase escoitar moitas veces as típicas frases motivantes como Somos un equipo! ou Imos equipo!, que tan ben quedan ditas, pero demasiadas veces só para a galería e fóra de toda realidade interna. Como adestrador de colectivos debes exporche primeiro esta pregunta:

¿Adestro realmente a un equipo ou a un grupo?

Expoñamos as diferenzas entre grupo e equipo nestes 10 puntos.

1.OS OBXECTIVOS

Se o obxectivo é gañar unha competición para ascender de categoría estamos a falar de EQUIPO. Por contra, se o obxectivo é reunirse despois do traballo para descargar tensións e manterse en forma estamos a falar de GRUPO.

2. O GRAO DE COMPROMISO

Se nos adestramentos tense unha relativa flexibilidade de asistencia, puntualidade, disciplina, etc, atopámonos ante un GRUPO. Se pola contra o grao de esixencia auméntase e cúmprese, estamos damos o paso cara ao EQUIPO.

3. A CULTURA

Falamos de cultura organizacional, ou deportiva neste caso, ao conxunto das experiencias que xera o deporte (benestar social, mellora da comunicación…), os hábitos (por exemplo a hixiene – ducharse -), os costumes (atarse as zapatillas con firmeza), crenzas e valores que caracterizan ao mesmo. Se no colectivo isto é escaso e non compartido estamos no chanzo de GRUPO, por contra, se os valores son compartidos achegámonos a un EQUIPO.

4. AS TAREFAS

Cando adestramos a un grupo non nos centramos no individual senón en realizar adestramentos acordes a todo o GRUPO, non existe tanta especificidade e as tarefas distribúense de forma igualitaria. Se o que pretendemos é crear EQUIPO o colectivo entenderá que as tarefas han de ser máis específicas por postos e capacidades para a mellorar das habilidades en función de cada membro do equipo e en beneficio de todos.

5. A INTEGRACIÓN 

Os GRUPOS adoitan estar máis fragmentados. Isto vese facilmente cando se forman subgrupos das mesmas persoas dentro dos adestramentos con suma facilidade. Cada un adestra ao seu de forma individual. Non confundilo coa visión do adestrador á hora de expor tarefas. Non é o mesmo que o adestrador expor tarefas individuais a que o xogador as entenda como individuais no seu propio e exclusivo beneficio. No caso dos EQUIPOS a aprendizaxe é máis colectivo, todos aprenden de todos en beneficio de todos e intégranse na disposición dos adestramentos.

 

6. A DEPENDENCIA

Relacionado co punto anterior. Nos GRUPOS, o xogador é independente ao grupo. Nos EQUIPOS, son unha variable interdependiente. O pivote de futsal e o peche traballan de forma individual pero o bo traballo dun influirá no bo traballo do outro. Se estamos nun grupo, a independencia do pivote sobre o sistema exposto polo adestrador non fará mellorar ao peche.

7. OS LOGROS

A selección española de baloncesto gañou o Eurobasket 2015. Pau Gasol, mellor xogador do torneo con moita diferenza sobre o resto, sempre falaba en plural dos logros conseguidos do EQUIPO. Cando vemos que varios xogadores non mencionan o logro colectivo, tendemos ao GRUPO.

8. O LIDERAZGO

Nos GRUPOS moitas veces non existe unha persoa que teña o rol de líder, ou se existe é máis un mero coordinador de rutinas. Cando un monitor de aerobic dirixe unha clase na que ninguén se coñece entre eles, dirixe un grupo pero non un equipo. Nos EQUIPOS sempre existe a figura do líder, normalmente ha de ser exercida polo adestrador e que se traslada moitas veces a algún xogador.Con todo, cando o líder do equipo é o xogador ou é que hai moitísima diferenza de nivel entre xogadores ou o adestrador delegou a función polas súas características persoais.

9. AS CONCLUSIÓNS

Como xa se dixo noutros apartados, os GRUPOS sacan conclusións persoais e individuais xa sexa a resultados positivos ou negativos. Cando os xogadores achacan o perder un partido a erros de compañeiros, do propio adestrador, árbitro ou causas máis concretas falamos de grupo. Por contra, se as conclusións acerca dos acontecementos son de carácter máis colectivo entramos dentro das características do EQUIPO.

10. A EVALUACIÓN

Nos GRUPOS non existe. Non se realizan feedbacks ou avaliacións sobre o
s sucesos sobre todo intermedios, en tal caso realízanse unha pequena valoración ao final de todo o proceso. No caso dos EQUIPOS a autoevaluación e control de resultados para a mellora é permanente ao longo de todo o proceso cara á obxectivo meta.

En resumo, podemos dicir, por tanto, que un equipo, ademais de ser un colectivo, é unha unidade. É constituída por individuos interrelacionados e interdependentes, tanto no que se refire ao obxectivo de acadar e na súa capacidade e oportunidade de desenvolvemento persoal. O obxectivo é compartida por todos os membros que están implicados con tarefas atribucións e responsabilidades específicas en función das habilidades de cada un. Todo engadir ata o éxito final, que está dividido igualmente por todos.

Na operación implica unha cultura de equipo e unha auto-avaliación dos resultados en curso. Ademais, os equipos son incorporados nun grupo maior, como un club deportivo ou dunha cidade que representan. Moitas veces, o tempo de duración é limitada e, polo tanto, a súa existencia é dinámico e cargado por un obxectivo e disolta unha vez obtida. O último é o gran perigo do equipo, a meta é alcanzada difícil manter a motivación para acadar novos retos.

Ningún grupo está a ter un mal ou un equipo é moi bo. Todo depende do contexto.

Xa sabes a que adestras?

 

 

Pico

Graduado en Psicología (UNED). Nº Colegiado G-5480
Diplomado en Ciencias Empresariales (USC).
Máster en Psicología del Trabajo y las Organizaciones. (INESEM)
Técnico Deportivo Nivel II, fútbol sala (RFEF).
Etc...

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com