Educación

Cal é a importancia dos talleres de violencia de género?

violencia genero taller

Cando falamos de impartir prevención ou sensibilización unha das maiores necesidades que imperan na nosa sociedade é a relacionada coa violencia de xénero que se relaciona directamente coa discriminación de xénero e a desigualdade entre mulleres e homes. Poñamos cifras: entre o ano 2016 e 2018 morreron 176 persoas en España das cales o 85,8% foron mulleres por causas de violencia de xénero e violencia doméstica íntima segundo os datos proporcionados polo Consello Xeral do Poder.

Son cifras moi preocupantes que revelan que a violencia machista segue sendo un grave problema que se debe atallar canto antes para evitar máis mortes e problemas familiares e psicolóxicos relacionados. En demasiadas ocasións os esforzos céntranse sobre a vítima que os sufriu, o cal é necesario, pero non debemos esquecer que para evitar chegar a necesitar esa axuda débese investir en educación e prevención temperá.

A mellor solución ante a violencia de xénero é a educación e prevención temperá

Os talleres de prevención e charlas educativas deben comezar desde as primeiras etapas da vida para que os nosos nenos e nenas crezan con normas sociais adecuadas e reducir os estereotipos de xénero ou prexuízos negativos. É a mellor ferramenta para manter así unha harmonía e un equilibrio que non dea pé a situacións de superioridade e posterior submisión das vítimas, na súa gran maioría mulleres, que sofren en moitas ocasións en soidade esas agresións das que non ven capaces de saír.

A promoción da igualdade de xénero é un alicerce básico de calquera programa de sensibilización de face a conseguir un maior empoderamiento das mulleres. Para iso, é importante contar con técnicos e especialistas formados en violencia de xénero que implementen un itinerario formativo adecuado tanto na prevención temperá de nenos e nenas como noutros focos de especial atención en materia de discriminación por razóns de xénero como poden ser os centros de traballo.

Obxectivos dos talleres de prevención de violencia de xénero

Os educadores que imparten este tipo de actividades deben ter claros os obxectivos das mesmas para transmitilos á audiencia:

  • Educar en materia emocional: mellora da autoestima, empatía e confianza así como coñecer as variables que crean dependencia emocional.
  • Identificar os diferentes tipos de violencia machista.
  • Coñecer os espazos onde se pode producir violencia de xénero.
  • Detectar os micromachismos xerados na sociedade actual.
  • Dar a coñecer os protocolos de actuación en caso dunha agresión e mellorar a comunicación.

Tipos de violencia machista

Para coñecer onde se poden producir este tipo de situacións xa sexa a nivel micro ou macro débese de ter en conta que existen diversas formas de violencia pero que todas ells son iso, violencia.

Violencia económica

A día de hoxe, aínda existe unha gran brecha económica entre xéneros. As mulleres reciben salarios inferiores ou mesmo en determinadas sociedades prohíbeselles directamente ter bens patrimoniais. Ademais, dentro da relación íntima a parella pode chegar a controlar o diñeiro e medios económicos da outra persoa para controlar a súa forma de vida e impedir a súa plena autonomía. O empoderamiento da muller como base da súa fortaleza económica e laboral.

Violencia laboral

En parte relacionado coa anterior violencia, as mulleres presentan unha maior discriminación laboral que lles impide acceder a postos e responsabilidades mellores. A desigualdade de salarios, os despedimentos ou non contratacións por causas de embarazo, ou a maior discriminación por idade que se produce en mulleres en relación aos homes.

Violencia institucional

En ocasións son as propias autoridades as que non facilitan novas políticas que regulen a discriminación e violencia machias de forma efectiva, atrasando procesos e non garantindo de maneira correcta os dereitos.

Violencia psicolóxica

A máis común. Ademais da relacionada coa violencia doméstica ou de parella aparece tamén relacionada co resto de tipos de violencia de maneira directa, como punto de inicio das mesmas ao ser máis difícil de detectar precozmente. Os danos emocionais derivados do acoso, a humillación, os insultos ou a manipulación entorpecen o propio desenvolvemento da persoa e bloquéana de tal maneira que chega a desenvolver outros trastornos mentais, como depresión ou ansiedade ou mesmo chegar ao sucidio. O apoio psicolóxico profesional para as mulleres maltratadas é de primeira necesidade para a prevención e superación do trauma.

Violencia física

É aquela que afecta directamente á integridade física das persoas: golpes, queimaduras ou empuxóns non se poden permitir en ningún caso.

Violencia sexual

Toda persoa é libre de decidir sobre o seu propio corpo e sexualidade. O como e o cando é decisión persoal que non deben ser coaccionada baixo ningún concepto nin ameaza. Calquera tipo de contacto sexual ou íntimo non permitido debe ser erradicado para evitar o abuso, acoso ou intimidación sexual. Neste apartado podemos incluír as relacionadas coas novas tecnoloxías como compartir material íntimo sen permiso a través de redes sociais.

Violencia simbólica

É a relacionada cos estereotipos, prexuízos negativos, valores ou mensaxes que se transmiten na sociedade, ás veces de maneira natural, que favorece que se manteñan as situacións de desigualdade. Moitos dos micromachismos atópanse dentro desta categoría: chistes, frases feitas relacionadas coa muller de forma despectiva ou prexuízos cara a que non ditan a realidade. Por desgraza, e por pór un exemplo, para a sociedade non é o mesmo ser un raposo que ser unha raposa. Está tan arraigada na nosa cultura que é difícil de erradicar, pero débese continuar nese labor de eliminación destes devanditos que pouco axudan a empoderar á muller.

Ademais, débese ter en conta que non só os talleres e charlas formativas serven para reeducar á sociedade, xa que en ocasións mesmo se fai mesmo unha sobreexposición sobre a temática que non termina de chegar de forma correcta aos nosos mozos.

A transformación dos ideais de xénero debe realizarse desde todos os ámbitos da sociedade e a cultura para que esa información que se tenta transmitir ás nosas xeracións de mozas arraigue na súa conciencia social para que dentro dalgúns anos a palabra violencia machista pareza algo do pasado e quede definitivamente erradicada.

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com