Intelixencia Emocional

Ese tesouro da intelixencia emocional chamado empatía.

inteligencia emocional empatía

En Psicopico falamos das persoas con alexitimia, aquelas que son incapaces de identificar tanto as súas emocións como as dos demais; xusto no outro lado da balanza atoparíase a empatía.

Ás veces confúndese a empatía coa simpatía. Unha cousa é escoitar a alguén que nos conta os seus problemas e poder simpatizar con ela, entenderlle e apoiarlle mesmo, e outra cousa distinta é ter a capacidade de detectar as emocións dos demais e sentilas como propias. Iso é a empatía.

As persoas empáticas ponse na pel do outro. Do mesmo xeito en que sucedería nunha partida de póker, a través de certos xestos ou comportamentos poden identificar que sente o seu interlocutor. E non só iso, senón que poden saber cal é a causa dese estado emocional. Empatizar é literalmente porse no lugar da outra persoa, na súa propia pel. Por iso é un ben moi valioso en moitos ámbitos da sociedade. Trátase de recoñecer emocións e tamén necesidades; ás persoas empáticas resúltalles moito máis fácil axudar aos demais. Hai que ter en conta, con todo, que un exceso de empatía pódenos chegar a causar tensión. A empatía é moi importante nunha comunidade, pero tamén o é ter a capacidade de poder tomar certa distancia emocional cando sexa necesario.

O grao de empatía de cada persoa está intimamente relacionado co seu nivel de intelixencia emocional. Evidentemente, para poder recoñecer o amplo espectro de emocións que sentimos nos demais, é lóxico que sexamos capaces de recoñecelas primeiro en nós mesmos. Para poder axudar coas dos demais, debemos saber como xestionar as nosas emocións.

A miúdo, e coa mellor das intencións, tentamos axudar aos demais dicíndolles como afrontar determinada situación segundo nosa propia experiencia. Queremos compartir os nosos sentimentos e opinións, e cando se trata dos demais, adoitamos ter moi claro que é o que fariamos nós nesa mesma situación. Pero aquí volvemos ser persoas simpáticas, non necesariamente empáticas.

A riqueza da empatía está en que a través desta habilidade entendemos como pensa e sente o outro, e podemos axudarlle recoñecendo non o que fariamos nós senón o que farían eles. Esta capacidade de porse no lugar do outro até o extremo de sentir determinadas emocións coma se fosen propias, é especialmente útil para o ben común.

Cada vez son máis as voces que avogan pola reivindicación da empatía como motor de benestar social. Por definición, a empatía implica un “nós”, non soamente un “eu”. Atopar o valor dun mesmo é fundamental, a condición de que se manifeste no mesmo grao no que valoramos aos demais. Sexa nunha empresa, un país ou en calquera tipo de relación, afrontar a resolución de conflitos desde a empatía, asegúranos unha solución mellor para todos. Despois de ver as consecuencias históricas que ten o que uns queiran ser máis que outros, apareceu unha tendencia a traballar polo ben común que está a crecer. A empatía é o ingrediente principal de modelos educativos cuxos bos resultados se están vendo xa en países como Finlandia. O futuro non fala en termos de “eu máis”, nin sequera de “ti e eu somos iguais”, senón de “ti e eu somos o mesmo”.

Fonte imaxen: Peeks.

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com