Intelixencia Emocional Saúde

Alexitimia: cando non somos capaces de comunicar emocións.

alexitimia

Imaxínasche non poder describir as túas emocións? Isto é o que lle sucede ás persoas con alexitimia. Este termo, introducido por primeira vez polo psiquiatra Peter Sifneos en 1972, fai referencia a unha característica persoal que consiste nunha incapacidade para poder identificar as emocións, tanto as propias como as dos demaise por tanto expresar verbalmente a experiencia emocional.

Características da alexitimia.

As persoas que sofren de alexitimia teñen dificultades en catro principais dimensións:

  1. Dificultade para identificar emocións e sentimentos. Son persoas faltas de empatía.
  2. Problemas para comunicar as emocións. Adoitan falar pouco, polo que adoitan aparentar seriedade e ser persoas aburridas.
  3. Redución das ilusións e fantasías. Vida interior moi pobre.
  4. Pensamento orientado cara ao exterior. O estilo cognitivo destas persoas é externo e concreto. Son persoas extremadamente racionais e prácticas.

As emocións cumpren unha función adaptativa, por tanto, a imposibilidade de recoñecelas carrexa problemas relacionados con enfermidades físicas e psciomáticas, así como problemas sexuais debido á falta de desexo e mesmo impotencia. O non poder recoñecer debidamente as emocións lévalles en ocasións a reaccionar de forma impulsiva ante determinadas situacións, debido a que non son capaces de relacionalas coa emoción correcta.

>> Artigo relacionado: Emocións básicas: criterios de clasificación

Ao ser incapaces de manexar os estados afectivos, as persoas con alexitimia  teñen problemas á hora de establecer relacións interpersoais e manter vínculos afectivos estables, por este tipo son propensos a xerar dependencia emocional e illamento social.

Causas da alexitimia.

A alexitimia pode ser causada tanto por causas biolóxicas:  herdanza, malformacións xenéticas, problemas no desenvolvemento neuronal, lesións cerebrais ou enfermidades neurológicas. Ademais, pode desenvolverse como medida defensa, cortando o acceso a emocións perturbadoras,  ante episodios traumáticos  (persoas que sufriron Trastorno por Tensión Postraumática – TEP -); ante a tensión emocional, ou persoas con outros trastornos, como a depresión trastornos da conduta alimentaria, etc..

prevención da alexitimia pasa pola educación emocional de base. Os nenos deben aprender a identificar emocións e a expresalas. Para iso, os modelos de referencia dos nenos (pais) deben expresar tamén as súas emocións para que os nenos non aprendan a reprimilas.

O proceso de tratamento da alexitimia baséase no desenvolvemento da conciencia emocional: detectar emocións básicas, asimilar a emoción, comprendela e autorregularla.

Si te sentiches identificado coa alexitimia, non te castigues por iso, recoñece o problema e acode a un profesional que che oriente no descubrimento das emocións.

>> Artigo relacionado: A roda das emocións, de Robert Plutchik

_

Referencias. 

Belloch A.; Sandín, B. e Ramos, F. (2009.): Manual de PsicopatologíaVolume II (Texto revisado). McGraw-Hill. Madrid, 2009.

Jordan, K.D., Smith T.W. (2017). The interpersoal domain of alexithymia. Personality and Individual Differences. 110 (1) pp. 65–69.

Alexitimia. Webconsultas.

 

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario