Intelixencia Emocional

6 técnicas para mellorar á asertividade

como ser asertivo

As técnicas para aprender a ser asertivos poden axudar a comunicar o que se pensa e se sente, dun xeito axeitado.

asertividade é unha habilidade que nos permite expresarnos con claridade e defender o noso punto de vista, respectando o que cren os demais.

Hai quen ten dificultades para facer valer o seu dereito a expresarse, como as persoas tímidas, que prefiren calar; persoas que antepoñen os intereses dos demais; os que temen ser rexeitados ou os que teñen medo ao que dirán.

Así mesmo, hai quen ten unha asertividade moi pobre e se comporta de forma agresiva, defendendo os seus dereitos, pero vulnerando os dos demais. Por iso é tan importante manter o equilibrio.

Neste sentido, algunhas técnicas para aprender a ser asertivos son útiles para unha boa comunicación.

Técnicas para aprender a ser asertivo

Algunhas técnicas para aprender a ser asertivos que podemos poñer en práctica son as seguintes:

  • Técnica de rexistro roto : consiste en expresar un punto de vista repetidamente, sen cambialo. Esta técnica axuda a ter control sobre o que se di, sen permitir que o oínte altere o contido nin se desvíe do tema principal.
  • Técnica de aprazamento asertivo : cando unha persoa está enfadada, pode aprazar a exposición ou discusión do seu punto de vista para outro momento no que se sinta máis tranquila e poida responder mellor.
  • Técnica do banco de néboa: trátase de aceptar unha parte do argumento do outro, é dicir, nalgún momento dáselle a razón, pero expresan que pensan doutro xeito e proceden a presentar as ideas de forma tranquila.
  • Dividir os temas: consiste en centrarse no punto que se trata, sen permitir que se produza unha desviación do tema central. Dise: “Que ten que ver… con…? Así, o interlocutor terá que centrarse no tema principal.
  • Relativizar, ou afirmación negativa: consiste en restar importancia ao problema sobre o que se fala para que perda peso. Por exemplo, cando se pregunta: é o que pasou realmente o suficientemente grave como para discutir?
  • A pregunta asertiva: ao recibir críticas pregúntaselle á persoa a que se refire, por exemplo: a que te refires cando dis que non son responsable? A resposta permite facer unha corrección -se é necesario-, ou expor a verdade sobre o asunto.
  • Técnica de auto- revelación : trátase de revelar aspectos da personalidade, tanto positivos como negativos, para facer saber que é consciente dela e que non hai posibilidade de ser manipulado.

| Artigo relacionado: Os 19 dereitos asertivos básicos

Consellos para mellorar a asertividade

Ademais destas técnicas para aprender a ser asertivo, hai outros consellos que tamén poden axudar, como:

  • Establece pequenos obxectivos : comezando por dar a coñecer a túa opinión ao círculo máis próximo, como a familia, a parella ou os amigos, ata que te sintas máis cómodo e chegues ao punto de expresarte diante dos demais.
  • Aprende a dicir “non” : sen sentirte mal, sen culpa e sen xulgarte. Decir “non” como resposta non implica que sexas unha mala persoa, senón que hai que establecer límites para salvagardarte.
  • Cambia o teu pensamento: en vez de pensar: “Son unha mala persoa porque che dixen que non te podía acompañar”, cámbiao por: “Hoxe estou moi ocupado e é imposible abandonar as miñas ocupacións”:

Ser asertivos permítenos ter boas relacións cos demais, así como axúdanos a sentirnos mellor con nós mesmos, a fortalecer a nosa autoestima e a sentirnos seguros nas nosas interaccións diarias.

É unha capacidade moi útil non só a nivel persoal, senón tamén no ámbito laboral, escenario no que moitas veces é necesario delimitar o espazo persoal para evitar malos tratos.

 

isbeliafarias@gmail.com'

Isbelia Farías

Isbelia Farías, filósofa, formada en Logoterapia

1 Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com