Educación

Mellora da comprensión lectora: método SQ3R

comprensión-lectora

Cando nos enfrontamos a unha lectura, xa sexa por estudo (oposicións, universidade, traballo, etc…) ou por lecer, non só serve con ler rápido, senón que tamén debemos entender o que se le de forma comprensiva. Nun artigo anterior explicábanse algunhas técnicas para ler máis rápido pero non serve de nada se non é cunha boa comprensión lectora. O final deste artigo falaremos do método SQ3R.

Ler calquera tipo de texto implica saber dividir correctamente a información que nos presenta de forma consciente e de forma que podamos relacionar o lido co noso coñecemento previo para lograr o obxectivo que temos coa lectura.

>> Artigo relacionado: Técnicas de lectura rápida.

As aptitudes xerais para lograr unha boa compresión lectora son as que seguen:

 • Capacidade para usar un ritmo variable en función da finalidade e a dificultade
 • Capacidade para comprender as ideas principais ou os pensamentos centrais do material de lectura
 • Capacidade para comprender e reter os detalles.
 • Boa retención xeral.
 • Capacidade para apreciar a organización do material.
 • Capacidade para ler de maneira crítica e valorativa.

Como mellorar a compresión lectora. Método SQ3R.

Un método clásico para axudarnos a lograr unha mellor comprensión lectora é o SQ3R ( das siglas en inglés: Survey, Question, Read, Repite, Review). Este método consiste na realización de 5 fases:

 • Examinar (Survey). Trátase de realizar unha primeira visión xeral de todo o conxunto do texto. Sen deterse nos detalles o exame ha de ser rápido buscando só as ideas xerais en función da necesidade da lectura do texto (exame, presentación en público, preparación de lección…).
 • Preguntar (Question). Temos que pescudar que é o que buscamos coa lectura do texto. A finalidade da lectura e para iso farémolo expóndonos preguntas sobre o mesmo. As preguntas favorecen a aprendizaxe, xa que converten o que lemos en algo cun significado especial para nós. Como me poderá axudar este texto para o exame? Coñezo o vocabulario?
 • Ler (Read). A fase de lectura ha de ser xa de forma activa, facilitando desta maneira tanto a comprensión do tema como o recordo. Hai que diferenciar os termos importantes, os termos novos, os termos subliñados, os termos referenciados, etc. É necesario ler todo: texto, citas, recuadros, gráficos,táboas, ilustracións, etc.
 • Repetir (Repite). Preto do 50% da lectura esquécese nada máis finalizala (ou máis) e ao longo que pasa o tempo imos perdendo información. Repetir coas propias palabras o material lido axuda á retención.
 • Repasar (Review): Hai que comprobar que se entendeu e asimilado todo o material que interesa. É necesario reler e aproveitar as notas, esquemas ou resumos que se teñan. A elaboración de esquemas, resumos ou notas persoais favorece a retención e facilita o repaso. Ten en conta que sempre entenderás mellor as túas propias palabras que as alleas.

Lectura crítica do texto.

A parte destas fases temos que ter en conta a importancia de realizar a lectura crítica do texto. Ser crítico co que se está lendo axuda a entendelo mellor e lembralo posteriormente. Trátase de sacar as propias conclusións e contrastar isto cos teus propios pensamentos respecto diso. Ler, pensar, ler, pensar. Desta forma facilitarás fixar a información na memoria e non só iso, senón que axudarache á posterior recuperación da información.

>> Artigo relacionado: As mellores cancións para estudar.

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más.

1 Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

loading...

(Español) Servicios de psicología y publicidad: info@psicopico.com