Organizacións Selección de Personal

A entrevista de incidentes críticos (II): Preguntas sobre competencias

Como xa falamos nun artigo anterior a entrevista de incidentes críticos é unha das ferramentas máis utilizadas para a selección de persoal na organización en función das competencias do candidato.

Nestas entrevistas é importante centrar as preguntas que se realizan en observacións para cada un dos incidentes que expoñemos. Por exemplo, fixarémonos en:

 • Cales eran os actores implicados?
 • Preguntou aos seus superiores?
 • Preguntou o que pensaban os interesados?
 • Que sentía?
 • Que dixo?
 • Que fixo realmente?
 • Quedou clara a secuencia dos feitos?
 • Como foi o desenlace do incidente?
 • A continuación expoñeremos algunhas preguntas para identificar competencias diversas.

Dirección e desarollo de persoas

 • Cóntame algunha ocasión na que a súa mediación solucionase un conflito entre compañeiros.
 • Dixécheslle algunha vez a un compañeiro de traballo que non o estaba facendo ben?
 • Algunha vez denegaches unha petición dun compañeiro?
 • Cóntame se nalgunha ocasión propuxo algún plan de acción ou aconsellou algunha acciona para a mellora de habilidades do teu equipo de traballo.

 

Liderado e comunicación

 • Ao realizar algunha das súas antigas tarefas mobilizaches a compañeiros ou grupos de persoas para a súa realización?
 • Cóntame algún problema que tiveses dentro do grupo de persoas co que traballaches.
 • Lembras algunha situación na que a túa habilidade comunicativa ou de transmisión de mensaxes mellorou o desempeño dos seus compañeiros.
 • Convenciches a alguén algunha vez para realizar algo?

Orientación cara ao cliente

 • Seguramente algunha vez tivéchesche que adaptar ás necesidades dun cliente, cuéntema as túas consideracións para tal fin.
 • Cóntame se algunha vez tivo que reestruturar o seu propio traballo para mellorar o servizo a un cliente.

Capacidade de relación-cooperación

 • A túa capacidade para as relacións sociais facilitoulle algunha vez a realización dalgunha tarefa?
 • Cóntame se algunha vez traballaches con alguén que para ti era difícil.
 • Modificaches algunha vez o teu comportamento para poder traballar cunha persoa?
 • E cun grupo de persoas?

Identificación coa compañía

 • Cóntame algunha vez que os teus intereses persoais entrasen en conflito cos da empresa.
 • Tiveches algunha vez discrepancias cos teus superiores?
 • Cóntame se algunha vez estiveches traballado incómodo debido ás directrices da tarefa asignada.
 • Indíqueme puntos fortes e a mellorar da túa anterior empresa.

Creatividade e pensamento analítico.

 • Poderías contarme algunha vez que tiveses que resolver un problema complexo?
 • Para resolver un problema, seguramente tiveses que priorizar necesidades. Cóntame como o fixeches.
 • Alteraches algunha vez o método convencional de realizar unha tarefa ao entender que a túa forma de realizalo era máis idónea que a que che marcaba a empresa?

Motivación de logro e tolerancia á tensión

 • Cóntame se algunha vez marcáchesche obxectivos superiores aos establecidos.
 • Propúxechesche voluntario algunha vez para realizar unha tarefa?
 • Cóntame algunha ocasión na que tiveches que realizar un esforzo extra para conseguir a meta ou reto que che propoñías.
 • Explícame como foi a última situación difícil coa que che atopaches.

Coñecementos profesionais

 • Asistiches a clases formativas para mellorar as túas habilidades nunha determinada tarefa?
 • Cóntame se algunha vez compartiches os teus coñecementos con algún compañeiro de traballo.
 • Cal foi o último congreso, curso ou seminario ao que asistiches?

Outras cuestións para abordar co entrevistado

 • Defíneche profesionalmente.
 • Defíneche persoalmente.
 • Onde che ves dentro de 5 anos?
 • Podería preguntarche polos teus hobbies? Que che gusta facer no tempo libre?

 

Todas as preguntas que se realizan téñense que adaptar á finalidade do posto de traballo polo que tanto as preguntas como as respostas son practicamente infinitas e é labor do seleccionador de persoal a súa interpretación para elaborar o informe final.

See page for photo author [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com