Deporte

A condición psicolóxica dos deportistas: 12 recursos aplicables.

Un deportista adestra para adquirir, perfeccionar e consolidar os seus recursos de face a optimizar o seu rendemento na competición utilizando as súas destrezas de forma útil e eficaz. Canto máis se adestre aumentarán as probabilidades de éxito durante a actividade competitiva. Se adestras melloras rendemento no adestramento (asimilación de información, execución e hábitos) e rendemento na competición (posta en práctica de forma eficaz dos recursos en función da demanda específica da competición).

Moitos adestradores basean os seus adestramentos na mellora da condición táctica, técnica e física e esquécense do compoñente psicolóxico. A psicoloxía deportiva aumentará o rendemento das outras tres condiciones e axudará a alcanzar os obxectivos deportivos. Neste artigo centrarémonos en repasar a mellora da condición psicolóxica o adestramento dos deportistas. Con todo, o psicólogo deportivo pode intervir tamén en calquera das outras tres parcelas do deporte.

Recursos para mellorar a condición psicolóxica dos deportistas.

Dispor dun psicólogo deportivo non é fácil para todos os equipos, aínda que actualmente hai un gran apoxeo na súa contratación. Con esta axuda ou sen ela non debemos esquecernos nunca de conseguir a mellor condición psicolóxica dos deportistas. O adestrador é determinante. Se o grupo non dispón de psicólogo, sería conveniente que polo menos o adestrador fose asesorado por un psicólogo profesional.

A función do psicólogo sería a de colaborar no deseño de exercicios que teñan un obxectivo psicolóxico (tolerancia á tensión, mellora de autoconfianza, percepción, atención…) e detectar e asesorar ao adestrador se os exercicios de adestramento que realiza están a prexudicar ou axudando ao desenvolvemento da condición psicolóxica. Aproveitar os recursos e detectar os riscos. A continuación deixamos 12 exemplos de recursos e os seus efectos psicolóxicos no deportista.

12 recursos e os seus efectos na condición psicolóxica dos deportistas.

1.Ambiente de traballo e contido de sesións atractivo.

Fortalece a motivación polo adestramento.
Aumenta o estado de ánimo positivo.
2. Expor exercicios con obxectivos e regras de funcionamento ben definidas e facer énfase na conduta do deportista (non en resultados).

Mellora do control atencional.
Mellora do control da toma de decisión e execución.
Aumento da motivación polos exercicios.
3. Uso da novidade, grao de esixencia e dificultade dos exercicios de maneira progresiva.

Mellora a asimilación da información.
Mellora o control da tensión.
Fortalece a autoconfianza.
4. Distribución das cargas de traballo e os períodos de descanso.

Mellora a asimilación de información.
Controla a tensión debida a sobre adestramentos.
Prevén o esgotamento psicolóxico.
5. Organizar os exercicios específicos para a mellora da atención.

Mellora a capacidade atencional e mellora da existente.
6. Deseñar plans persoais para cada deportista.

Maior implicación.
Aumento da motivación persoal pola actividade.
Achega solucións a problemas individuais.
Mellora o autocontrol e fortalece a autoconfianza.
7. Expor retos deportivos (metas e submetas).

Fortalece a autoconfianza.
Aumenta a motivación.
Maior satisfacción persoal polo logro dos retos.
Estado de ánimo positivo.
8. Ensaiar a situación de xogo real competitivo.

Habitúa ás condicións de xogo.
Posibilita pór en práctica a condición psicolóxica.
Prevención de dificultades.
Maior percepción de control e autoconfianza.
9. Preparar a competición.

Mellora o control da tensión.
Fortalece a autoconfianza.
Aumenta a motivación.
10. Avaliar o rendemento.

Achega información.
Realización de feedback apropiado.
Mellora o control atencional.
Maior percepción de control e autoconfianza.
Habitúa á situación estresante que supón a avaliación.
11. Conduta apropiada do adestrador.

Mellorar a atención.
Mellorar a asimilación.
Fortalece a autoconfianza e a autoestima.
Mellora o control da tensión e a motivación.
12. Mellora deportiva.

Aumenta a satisfacción persoal.
Fortalece a autoconfianza e autoestima.
Aumenta a motivación.
Mellora o estado de ánimo positivo.
Se traballas cos recursos poderás incidir no rendemento dos deportistas, aínda que o rendemento individual dependerá sempre da disposición de cada deportista durante o adestramento e do seu funcionamento psicolóxico persoal. Aspectos que haberá que analizar de forma coordinada por todo o staff técnico.

Se es adestrador, convídoche a pasarche pola sección de intelixencia emocional para mellorar a túa comunicación e habilidades interpersoais.

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com