Saúde

(Español) Imagen corporal: concepto y variables que la componen

imagen corporal

Cando nos miramos ante o espello non sempre percibimos a realidade tal cal como é senón como a nosa mente procésaa en función do noso estado emocional, psicolóxico e físico. Por iso hai días nos que nos vemos máis ou menos atractivos ou valoramos mellor ou peor o noso aspecto físico, influenciado tamén polo estado da nosa autoestima persoal. A imaxe corporal que nos creamos depende de moito máis que o aspecto físico real.

Concepto de imaxe corporal

A representación do corpo que cada persoa constrúe na súa mente xunto á vivencia que ten do propio corpo é o que definimos como imaxe corporal. Non podemos confundir o termo imaxe corporal co de aparencia física. Unha persoa que ten unha aparencia física diferente ao estándar do canon de beleza tradicional pode sentirse igualmente cómoda co seu corpo mentres que tamén se pode producir o contrario, unha persoa cunha aparencia física aparentemente perfecta pode non sentirse ben consigo mesma en relación á súa imaxe corporal (Salaberria, Rodriguez e Cruz, 2007).

Por tanto, a aparencia física en si non é o determinante fundamental de que, por exemplo, unha persoa decida someterse a unha operación de aumento de peito ou non, ou de que inflúa nas súas interaccións sociais. A responsable destas decisións será a imaxe corporal percibida e a súa necesidade de vela mellorada xa sexa a nivel físico ou psicolóxico. A imaxe corporal é a percepción da aparencia física asociada á emoción que produce na persoa esa imaxe de si mesma.

Variables da imaxe corporal

Ter unha imaxe corporal adecuada é un dos alicerces básicos do noso equilibrio emocional e psicolóxico xa que a aparencia física que temos, a cal non depende na maioría dos casos de nós mesmos, é coa que temos que convivir e é a primeira fonte de información en calquera interacción social. Procesar esa información persoal de maneira errónea creará unha imaxe corporal desvirtuada que afectará ás nosas vidas, a pesar de que como dicimos non sexa dependente de nós en moitos casos.

Nacemos así, ou ben podemos ter problemas congénitos, enfermidades ou accidentes que poden desfigurar a nosa aparencia, ademais da propia deterioración polo paso do tempo e a vellez, que para moitas persoas é difícil de levar. Todo isto virá determinado, segundo Cash e Pruzinsky (1990) por tres aspectos fundamentais que forman a nosa imaxe corporal:

  1. Percepción. A alteración da percepción pode dar lugar a distorsiones cognitivas irreais sobre estimación do noso aspecto. A precisión coa que percibimos o tamaño, peso ou forma de determinadas partes do noso corpo vai influír sobre a nosa imaxe corporal. O que para uns é moito para outros é pouco, é persoal.
  2. Cognición-Emoción. Neste apartado temos que ter en conta a maneira na que experimentamos pracer, satisfacción, impotencia ou outras emocións en relación a como nos vemos. Entran en xogo os pensamentos internos (asociados en moitas ocasións á educación cultural), sentimentos e actitudes que nos xeran estes aspectos físicos do noso corpo.
  3. Comportamento. As condutas derivadas destas percepcións teñen outro papel importante. Fai referencia a como nos comportamos en relación ao noso corpo: ensinámolo?,ocultámolo? camuflámolo? Entran en xogo por exemplo a como inflúe a nosa percepción do corpo sobre a roupa que usamos, a maquillaxe ou a exposición social do mesmo. Por exemplo, existen determinadas persoas que lles custa mostrase na praia en bañador e evitan ese tipo de situacións.

Todos estvos aspecto s van elaborando ao longo da nosa existencia a imaxe corporal que temos de nós mesmos. Uns aspectos inflúen sobre os outros, si comportamentalmente non estamos a facer de maneira adecuada, influirá e incrementará os nosos pensamentos asociados a esa aparencia física e á súa vez distorsionará a percepción que temos de nós mesmos ao longo dos anos.

Conclusión

Construír unha boa imaxe persoal está directamente relacionada co noso benestar psicolóxico e xa debe ser coidada desde os primeiros anos de vida, cunha adecuada educación respecto diso entendendo, comprendendo e aceptando o noso corpo, así como coñecer como mellorar a nosa imaxe persoal para evitar alteracións da mesma en idades posteriores que poidan dar lugar mesmo a trastornos psicolóxicos. Coidar o teu corpo tamén é coidar a túa mente, e viceversa.

_

Referencias:

Cash, T.F. e Pruzinsky, T. (1990). Body images: development, deviance and changes. Nova york. Guilford Press.

Salaberria, K., Rodríguez, S., Cruz, S. (2007). Percepción da imaxe corporal. Osasunaz, 8, 171-183

 

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com