Saúde Social

Etapas do desenvolvemento cognitivo adulto, segundo Schaie

etapas desarrollo cognitivo

Deixamos de desenvolver o noso intelecto cando somos adultos? Ao longo do noso ciclo vital seguimos desenvolvendo as nosas capacidades cognitivas e intelectuais en relación á importancia que as persoas lle dan ao significado das súas propias vidas. Este é a formulación do psicólogo alemán K. Warner Shaie (n. 1928). Por tanto, os seres humanos continuamos desenvolvéndonos ao longo de toda a nosa vida aínda que en relación a diferentes factores que dependerán en gran medida da nosa interacción coa contorna e a motivación persoal.

Por que sabemos o que sabemos?

Shaie basea a súa teoría do desenvolvemento cognoscitivo na idade adulta en varias etapas que se engloban baixo tres grandes preguntas sobre o desenvolvemento humano:

  1. Que é o que necesito saber? Comprendería as etapas máis temperás do desenvolvemento nas que adquirimos habilidades para a vida: infancia e adolescencia. Estamos a aprender a vivir a vida, preparámonos para vivir en sociedade.
  2. Como debería usar o que sei facer? Etapa na que se integran as habilidades para polas en práctica. Corresponde á primeira etapa adulta.
  3. Por que debería saber? Buscamos o significado do apreso e o propósito do noso coñecemento, seguramente para podelo optimizar nas futuras xeracións. Culmina coa sabedoría que representa a vellez.

7 Etapas do desenvolvemento cognitivo, segundo Shaie. 

O modelo teórico exposto por Shaie  baséase no cumprimento de obxectivos motivacionales ao longo do ciclo vital que van respondendo as tres preguntas explicadas anteriormente: que necesito saber?; como o poño en práctica?; por que se o que sei? Baixo este tres premisas, Shaie propón 7 etapas do desenvolvemento cognitivo:

  1. Etapa de adquisición. Desenvólvese durante a primeira das preguntas e corresponde á nenez e a adolescencia. Adquírense as habilidades necesarias para poder participar na sociedade de maneira efectiva sen ter en conta o resto de variables.
  2. Etapa de logro. Comprende desde o final da adolescencia (19-20 anos) até aproximadamente os 30 ou 31 anos. O coñecemento adquirido xestiónase para conseguir metas persoais: terminar unha carreira, buscar un traballo, unha familia, cumprimos as nosas expectativas que nos mantiveron motivados cara a uns obxectivos que cumprimos baseándonos nas ferramentas e habilidades adquiridas na etapa anterior.
  3. Etapa de responsabilidade. Comprende entre os 30-31 anos, ou en función do desenvolvemento persoal os 39-40,  até os inicios dos 60 anos. En relación coa etapa anterior, emprégase o coñecemento para resolver problemas relacionados coas súas propias responsabilidades: familiares, profesionais e persoais. Unha vez asumidos os logros, toca xestionalos e resolver problemas en busca da optimización. Utiliza o coñecemento para coidar dos seus.
  4. Etapa executiva. O coñecemento e as habilidades utilízanse para polas en práctica a niveis máis complexos: desenvolvemento de institucións, empresas, gobernos, organizacións de todo tipo. Podería solaparse coa anterior en función do propio desenvolvemento individual, iniciándose contorna aos 30-40 anos. É unha etapa na que se explota o coñecemento para amplialo. Explicado baixo unha contorna empresarial, sería o paso entre ser o empregado que cumpre obxectivos ao directivo ou presidente que organiza e desenvolve a empresa ou crea a súa propia.
  5. Etapa de reorganización. Correspóndese con etapa adulta media e o inicio da adultez máis tardía chegando á etapa da xubilación laboral. Neste período a vida reorganízase e a capacidade cognitiva e intelectual emprégase para outro tipo de empresas nas que prima menos o carácter retribuido (en xeral).
  6. Etapa reintegrativa. Adultez tardía ou vellez temperá. Nesta etapa selecciónanse máis as tarefas a realizar debido aos cambios biolóxicos propios da idade dedicando esforzos a buscar o propósito e significado do apreso nas etapas anteriores.
  7. Etapa de creación de legado. Chegados á vellez máis avanzada o propósito das tarefas céntranse en manter un legado vivo que poida optimizar os logros conseguidos ao longo da vida, é a idade dos testamentos e escribir a historia da súa vida para que as xeracións futuras aprendan deles e poder prepararse para a morte.

A etapa nova da nosa vida comprende a etapa de logro, responsabilidade e execución. En que etapa do teu desenvolvemento cognitivo estás ti?

_

Bibliografía:

Schaie, K. W. , Willis, S. (2016). Handbook of the Psychology of Aging (Eighth Edition). Academic Press: San Diego.

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com