Intelixencia Emocional Neuromarketing

Os bloqueos e barreiras corporais do lenguaxe no verbal

Os bloqueos corporais úsanse cando tentamos frear algún intercambio ou mensaxe entre un mesmo e a outra persoa coa cal nos estamos comunicando. Moitas veces, como primeira medida, adóitanse empregar para iso elementos físicos que se interpoñen entre as persoas (coller un libro, un xornal, porse lentes escuras, etc…). Os signos de bloqueo adoitan ser frecuentes durante as longas reunións cando comeza a xurdir o esgotamento, cando queremos que unha conversación non sexa duradeira ou se nos afecta o que nos está dicindo a outra persoa inconscientemente protexémonos dela.

As barreiras constitúen tamén un modo de bloqueo, aínda que máis sutil e menos defensiva. Falamos de barreiras como estratexia de bloqueo fundamentalmente cando cruzamos os brazos e as pernas.

Barreira 1: Cruzado de brazos estándar

Representa unha actitude defensiva e negativa de incerteza e inseguridade. O que dá a entender é que a persoa está en desacordo co que se está dicindo ou facendo. É un sinal importante cando a advertimos nunha reunión de negocios ou durante unha charla pois sinala o momento de cambiar de estratexia.

Barreira 2: Puños apertados

A mensaxe é máis forte e intimidatorio. A persoa non só está á defensiva, senón tamén agresiva. Nestes casos é sempre mellor ir terminando a conversación de forma sutil, quizais sexa mellor renovala noutra ocasión.

É recomendable romper a barreira antes de continuar. Unha forma eficaz de facelo é ofrecéndolle á persoa en concreto un vaso de algo para beber, algo para comer, un café, darlle un documento. É dicir, realizar calquera cousa que lle obrigue a soltar os brazos da posición defensiva. Unha vez conseguido isto, comezaremos unha nova estratexia para tentar contrarrestar as causas que xeraron eses sentimentos negativos.

Bloqueos parciais

Os bloqueos parciais son menos intimidatorios que os totais e non indican tanto un rexeitamento, senón unha falta de confianza na outra persoa.

Pernas cruzadas

As pernas cruzadas son unha posición que habitualmente se adopta cando nos vemos obrigados a permanecer sentados nunha cadeira durante certo período de tempo. Nestes casos non ten por que indicar unha actitude negativa, senón pode ser por simple comodidade. Con todo, cando a postura adóptase tras recibir unha mensaxe e especialmente se o combina con outros métodos de barreira como os brazos cruzados, probablemente constitúa un signo de desconformidade ou desgusto.

Mans que suxeitan a perna

A man utilízase para achegar a perna cara ao corpo e inmobilizala alí. Este xesto pode representar unha actitude bastante negativa. Se alguén responde así ante nós podemos pensar que a nosa mensaxe non está a ser ben recibido. Ademais, reflicte unha personalidade competitiva e obstinada naquel que emprega esta postura.

Pernas cruzadas estando de pé

Este xesto é moi común cando estamos a ser presentados por primeira vez e reflicte parte da inseguridade do momento e non saber como actuar.

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com