Organizacións Selección de Personal

12 erros do entrevistador na selección de persoal

Unha entrevista de traballo busca obter información precisa dos nosos candidatos para a avaliación posterior polo que a figura do entrevistador é clave no proceso de face a recoller esta información eficientemente. Son moitos os artigos que falan sobre os erros que non debes cometer durante unha entrevista de traballo, como entrevistado, pero, cales son os erros do entrevistador máis frecuentes durante a entrevista?

A persoa que realiza a entrevista ha de rexerse por certos certos principios básicos: individualización (non existen dúas persoas iguais), obxectividade, autodeterminación (dereito a tomar decisións), neutralidade, respecto absoluto, segredo profesional, clima de confianza, saber reforzar, escoitar, preguntar, obter e rexistrar a información, etc. Estes principios rompen cando o entrevistador incorre en certos erros, como os que detallamos.

12 erros do entrevistador na selección de persoal.

1. Efecto halo.

En ocasións o entrevistador faise unha idea demasiado globalizada, xa sexa para ben ou para mal, polo feito de ser influenciado por unha soa calidade concreta. Tendemos a empatizar mellor e valorar máis positivamente a unha persoa que ten calidades en común connosco. Nunha entrevista de traballo isto pode dar lugar a erros na elección do candidato, non porque gústeche o mesmo tipo de música será mellor ou peor empregado despois. As súas competencias non dependen diso.

2. Ideas preconcibidas.

Cando o entrevistador entra en valorar positivamente ou negativamente ao candidato sen ningún tipo de obxectividade. Quizais a mancha que leva no traxe non sexa por ser unha persoa descoidada, senón quizais foi por querer axudar a unha persoa a cruzar a rúa. Pregúntalle.

3. Efecto contraste.

Cando un entrevistador está a realizar moitas entrevistas para un determinado posto de traballo é común que empezo a realizar comparacións entre os candidatos. A comparación temos que realizala ao terminar o proceso de selección en forma de avaliación e decisión final. Se o primeiro candidato presenta un curriculum impecable porá o listón moi alto ao resto, pero o resto quizais teña outras calidades mellores.

4. Confiar demasiado na intuición.

As conclusións da entrevista non se poden basear só en confiar na nosa intuición, non somos adivinos (nin os psicólogos). Confiar de maneira esaxerada en nosa propia intuición sen evidencias obxectivas é como realizar unha hipótese sen contrastar con feitos. Os feitos tentarémolos pescudar, ou achegarnos o máximo posible a eles por medio da entrevista, non anticipes resultados.

5. Facer deducións.

Incorremos nun erro se elaboramos unha conclusión xeral a partir dunha información recibida sen confirmala co candidato entrevistado. É dicir, se chegaron rumores sobre a mala xestión da súa empresa anterior non necesariamente tivo que ser por culpa da xestión do teu candidato. Unha vez máis, pregunta para coñecer a túa resposta e non te contestes a ti mesmo con divagaciones.

6. Efecto recencia.

Este erro é moi común e adoita suceder en calquera tipo de comunicación interpersoal. Adoitamos dar máis importancia á información que recibimos cara ao final da entrevista. Seica o que contou ao principio non a tiña?

7. Efecto de tendencia central.

Un entrevistador ha de ser obxectivo na avaliación do candidato e non cualificalos a todos con medianías. Seguro que hai algún que é mellor ou peor que outro e non pasa nada por así cualificalo.

8. Falta de preparación da entrevista.

Como é lóxico, a entrevista ha de ter unha certa preparación. É un erro frecuente atopase nunha entrevista na que o entrevistador non sabe que facer coa información que ten ou non sabe que outra información quere saber. Isto dá lugar a silencios incómodos que notará o entrevistado. A conversación da entrevista ha de ter un obxectivo final e non converterse nunha charla sen rumbo.

9. Mal uso de preguntas directas.

Hai que coñecer o momento para realizar certas preguntas directas que buscan solicitar información concreta. Se preguntas algo complexo directamente segundo empezar a entrevista o entrevistado seguramente senta atacado e deféndase con certa reticencia a falar sobre ese tema. Calma, a entrevista acaba de empezar non queiras correr.

10. Excesiva locuacidade.

Se só fala o entrevistador mal imos. Hai que deixar que o candidato se explique para poder ofrecernos información relevante. A falta de paciencia adoita ser un dos erros da entrevista máis comúns por parte do entrevistador.

11. Decidir en base a poucas preguntas.

En ocasións o entrevistador ten 3 ou 4 preguntas crave preparadas que para el son básicas para aceptar ou descartar ao candidato. A entrevista non se debe basear só nesas preguntas, existen moitas máis variables e outras preguntas que tamén son importantes e poden modificar ou compensar a resposta a esas outras preguntas “crave”.

12. Escaseza de tempo.

Hai que dedicarlle certo tempo á selección do persoal. Estamos a falar dun posto de traballo que se o eliximos correctamente pode reducir a longo prazo os custos de contratación. Se temos que contratar e despedir a unha persoa para un mesmo posto de traballo varias veces é que algo fixemos mal e xera gatos extraordinarios. Así que, ármache de valor e dedícalle un pouco de tempo á túa entrevista. Se facemos unha entrevista rápida e acelerada estamos a perdernos moitos puntos importantes do candidato polo que faremos unha avaliación incompleta.

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com