Neurociencia Saúde

Que é a neuropsicoloxía?

neuropsicologia

A neuropsicoloxía é unha disciplina científica que se centra no estudo das bases neurológicas dos procesos psicolóxicos tales como as funcións cognitivas, emocionais ou comportamentales. A neuropsicología é unha ciencia interdisciplinar que recoller achéguelos da neurología e da psicoloxía para coñecer mellor o funcionamento do noso cerebro desde un punto de vista neuroanatómico e fisiobiológico para dar unha descrición detallada que posibilite a realización de diagnósticos, avaliacións e tratamentos de pacientes con danos cerebrais ou achegar outros coñecementos sobre o noso cerebro que achegue valor a outras disciplinas relacionadas.

Que estuda a neuropsicología?

A formación en neuropsicoloxía céntrase principalmente no estudo das funcións cognitivas e as súas posibles alteracións que poidan desencadear en diferentes neuropatologías do sistema nervioso (amnesias, agnosias, afasias, etc.), para a partir de aí crear técnicas, ferramentas e tratamentos de rehabilitación.

Cando falamos de funcións cognitivas referímonos principalmente aos procesos psicolóxicos que nos permiten interactuar co medio e desenvolver as nosas capacidades intelectuais. Existen oito principios psicolóxicos básicos:

  1. Percepción.
  2. Atención
  3. Linguaxe
  4. Pensamento
  5. Aprendizaxe
  6. Memoria
  7. Motivación
  8. Emoción

A partir destes procesos psicolóxicos básicos creamos as funcións cognitivas relacionadas con cada unha delas. A percepción é a capacidade de organizar os datos que proceden do exterior para procesar os estímulos que nos rodean. Dentro do ámbito da atención inclúense funcións como a atención focalizada, a concentración, a atención selectiva ou o estado de alerta. O estudo da linguaxe abarca aspectos como a semántica, a prosodia, fluidez ou a fonología. O pensamento dá sentido a   á información que percibimos e ordénaa. Pola súa banda, os procesos de aprendizaxe son necesarios para interiorizar novos coñecementos, condutas e destrezas que posteriormente pasarán a ser almacenadas na nosa memoria para poder logo recuperar esa información. A motivación encargarse pola súa banda de xerar os recursos necesarios para que o corpo realice unha conduta cara a uns obxectivos. Por último, mediante a emoción somos capaces de reaccionar aos estímulos externos para adaptarnos ás demandas do noso ambiente.

Todas estas funcións que interaccionan entre elas para conseguir que o ser humano sexa funcional é o que tratan de estudar lvos neuropsicólogos  para saber cómo prodúcense no noso cerebro e poder comprender e avaliar mellor o que supoñen as desviacións patolóxicas e as psíquicas xa sexan debidas a procesos congénitos, enfermidades ou accidentes con dano cerebral adquirido.

A neuropsicología, unha ciencia interdisciplinar

Os neuropsicólogos traballan de maneira interdisciplinar xa que reciben achegas non só da neurología e a psicoloxía senón tamén doutras ramas relacionadas co estudo do cerebro como a bioloxía, a química, a farmacoloxía, etc. Además, os tratamentos relacionados co dano cerebral van unidos do traballo doutros profesionais como neurólogos, neurocirurxiáns, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, logopedas ou mesmo profesionais da educación física.

Tampouco podemos esquecernos de que o estudo do cerebro e de como o seu funcionamento afecta directamente ao noso comportamento non só abarca a neuropsicoloxía clínica, senón que ademais é de gran interese para outras ramas distantes ao relacionado unicamente coa saúde, como pode ser a mercadotecnia (neuromarketing) ou as neurociencias aplicadas á mellora deportiva de atletas.

Instrumentos de investigación en neuropsicoloxía

Os neuropsicólogos utilizan técnicas baseadas na tecnoloxía que avanzan e actualízanse ao longo dos anos a medida que se melloran as capacidades computacionales de procesamiento da información e os medios tecnolóxicos. Os instrumentos máis utilizados no ámbito da neuropsicología son o electroencefalograma (EEG), a tomografía axial computarizada (TAG); as imaxes por resonancia magnética (MRI); a tomografía por emisión de positrones (TEP) e a imaxe por resonancia magnética funcional (fMRI). Todas elas co obxectivo de monitorizar, analizar e poder ver da forma máis fiel posible o noso cerebro para confeccionar un mapa do mesmo que nos faga entender mellor o seu mecanismo interno.

 

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com