Educación

Aprender para ensinar mellor: a importancia da formación dos docentes

formacion educacion cursos

A formación constante dos membros de calquera tipo de organización é clave para a mellora do seu rendemento e por tanto do progreso da institución para a cal desempeñan o seu traballo. O ámbito educativo é quizais un dos que máis necesita de procesos de actualización dos coñecementos, habilidades e destrezas dos docentes para que o proceso de ensino-aprendizaxe sexa de calidade coa importancia que supón iso para os alumnos que, o día de mañá estarán á súa vez mellor preparados grazas a ter profesores competentes.

Calquera que sexa a rama educativa é esencial que se manteñan todos os docentes actualizados, pero aquelas en as que a intervención educativa é moito máis específica sobre o alumnado, como pode ser a educación especial, é sumamente importante que os docentes teñan os coñecementos adecuados aos tempos e estudos máis recentes. Os centros educativos deberían elaborar plans de formación dos seus mestres que incluísen algún tipo de curso de intervención en educación especial que lles proporcionará maiores competencias de traballo con estes grupos de alumnos con necesidades tan específicas. Nestas áreas, a intervención psicoeducativa correcta e actualizada ten especial relevancia.

Beneficios da formación en competencias en educación

Son múltiples as vantaxes de realizar en ampliar a formación. Os docentes ou empregados en xeral, non deben quedar a expensas de que as súas titulacións oficiais universitarias ou de formación profesional sírvanlles para executar o seu traballo. Deben manterse e especializarse a medida que compaxinan a súa experiencia profesional. Estes son só algúns dos beneficios que supón formarse en competencias:

  1. Mellora a execución das tarefas. Auméntase a produtividade e a eficiencia do traballo. Docentes que saiban manexar correctamente as ferramentas ofimáticas ou coñezan novas técnicas de ensino; así como maiores coñecementos van mellorar os tempos á hora de confeccionar as súas clases e actividades. É beneficioso para todas as partes: o profesor ten máis tempo para el, os alumnos reciben mellor formación e a institución que representa consegue maior produtividade.
  2. Prepara para realizar novas tarefas e adquirir novo coñecemento. Non só amplíase coñecemento cando estamos a realizar unha nova formación. Senón que estes novos coñecementos adquiridos van fomentar aprender outros novos a maiores, son un trampolín para seguir aprendendo. É unha forma de mellorar a nosa autopercepción persoal sobre as nosas capacidades que quizais non coñeciamos e que nos impedía penetrarnos en novos coñecementos. Por exemplo, si non teño unha base de ofimática básica, dificilmente vou penetrarme en mellorar as miñas competencias grazas ao uso avanzado doutras ferramentas. O mesmo sucede cando un docente está a preparar as súas probas selectivas de acceso ao traballo, si durante o seu estudo realiza algúns cursos homologados para oposicións é probable que ese coñecemento lle sirva para utilizalo posteriormente ademais do propio que aprenderá durante a formación para preparar os seus exames. O noso cerebro prepárase para poder recibir novas tarefas canto máis o exercitamos.
  3. Mellora o clima na organización. Cando os profesores ou mestres están preparados ou todos recibiron una mesma formación vai mellorar os procesos internos entre eles xa que será capaces de compartir información ou ferramentas que todos son capaces de usar a un mesmo nivel. Isto dá lugar a un mellor equilibrio saudable entre todos os compoñentes que compoñen o centro educativo.
  4. Reduce os rexeitamentos a novas tarefas e ausencias laborais. Ao estar máis preparados para afrontar a actividade docente, adóitanse adquirir mellor novas tarefas ao ter un mellor autoconcepto e mellor así o noso afrontamiento de retos. Iso facer implicar aínda máis ao docente no seu traballo diario polo que as súas ausencias serán, a longo prazo, tamén menores.
  5. Reduce custos para a empresa. Si, a formación é un investimento que reduce custos na organización. O motivo é que para realizar un mesmo traballo, a persoa será capaz de elaboralo dentro do seu horario laboral; polo que non lle levará horas extras a súa confección. Un mellor traballo é sinónimo de máis calidade e iso atraerá a novos clientes. A confianza no centro educativo e os seus docentes será ampliada. Menos tempo para realizar as tarefas e tamén menor posibilidade de estragar algún tipo de ferramenta que necesita de coñecemento previo. Ademais, nalgunhas ocasións un empregado ben formado sería capaz de realizar múltiples tarefas que noutras condicións necesitaría de máis xente para a súa elaboración.
  6. Mellora as condicións laborais. Unha persoa ben formado, ademais de ter maior tempo para ela ao poder facer as tarefas en menos tempo, tamén terá novas aptitudes para mellorar laboralmente; tanto a nivel salarial como o emocionais ao reducir a tensión laboral producido por non ter coñecementos suficientes para mellorar a eficiencia no seu traballo.

O investimento en formación tanto a nivel persoal como por parte de calquera organización cara aos seus empregados é parte fundamental para a mellora constante; é un investimento con tantos beneficios que parece indiscutible non asumilo como unha certeza. A que esperas para seguir formándoche?

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com