Tag - PNL

Social

PNL: supostos básicos.

A Programación Neurolingüística (PNL) conforma un conxunto de suxestións cuxa aplicación trata de mellorar as interaccións coa contorna física, mellorar as...