Intelixencia Emocional Social

O significado do apretón de mans no saludo

Traemos á portada un dos primeiros artigos da web dada a certa polémica levantada sobre os apertóns de man do actual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Que tipo de apertón de mans crees que é o que máis se axusta á técnica usada por Trump? É correcta a súa forma de saudar? Como se evita un apertón de mans dominante?

Un dos xestos máis comúns de comunicación non verbal é saudar cun apertón de mans, aínda que non é un xesto universal é a forma máis habitual de saudar en occidente. Forma parte dos signos reguladores de especial importancia nas interaccións para medialas, empezalas ou terminalas.

A mensaxe que podemos transmitir con esta simple acción motora pode ser moi sutil ou complexo pero podería o saber manexar este tipo de situacións pode sernos de gran axuda en determinadas situacións interpersoais, como pode ser nunha entrevista de traballo. Pode reafirmar unha impresión xa favorable ou ben corrixir unha primeira impresión desfavorable se coñecemos o significado e incorporámolo aos nosos procesos de intelixencia emocional.

A postura, a posición, movementos do corpo (kinesia), a mirada así como a proxémica ou o para-linguaxe forman parte dese gran abanico de xestos e signos que compoñen de forma holística nosa comunicación non verbal. Con todo, o saúdo con con o apertón de mans achega outro tipo de información debido ao contacto físico que se establece, que aínda que sexa breve contén é moi reveladora.

Información que se transmite durante o apertón

Textura: a man pode ser branda, delicada, dura, rugosa…
Humidade: o grao de sequedad.
Presión: forte ou suave.
Duración: normalmente adoitan durar 5 segundos, non máis. Ampliar ou reducir este tempo cambia o significado do apertón.
Lonxitude e forma da man e dos dedos.
Limpeza, especialmente das uñas.
Dada á importancia deste primeiro contacto é recomendable tomar certas precaucións para evitar primeiras impresións negativas debido a estes feitos. Está claro que poden ser por feitos illados e que logo se corrixa esa impresión durante a interacción, pero no caso das entrevistas de traballo o tempo é limitado.

https://www.youtube.com/watch?v=T7U3iiMG-Y4

Recomendacións básicas:

Uñas deslucidas, sucias ou mordidas.
Secar a man antes de ofrecela, a poder ser de forma disimulada. O exceso de humidade podería indicar certa ansiedade.
Establecer contacto visual. Se dás ti primeiro a man, será a outra persoa a que teña que “apuntar” á túa man e iso darache vantaxe para poder iniciar contacto visual.
Mentón horizontal e sorriso relaxado.
Duración do apertón:
Curto: dá a entender falta de entusiasmo, interese ou simpatía.
Longo: interese, atención e desexo de cooperar.
Presión do apertón:
Brando: indica inseguridade.
Forte: desexo de dominio.
Para evitar incorrer en erros ao dar a man, o mellor é sempre estender ti primeiro a man para que sexa a outra persoa a que se teñan que adaptar posturalmente a ti e non ao revés. O que iniciar o saúdo, xeralmente é o que marca tamén a súa duración. Ás veces, sobre todo cando estamos ante un superior, tendemos a esperar a que sexa esta a que tome a iniciativa e, salvo casos moi protocolarios, non adoita ser así. Confía e toma a iniciativa, terás menos probabilidades de facelo mal que esperando á outra persoa.

ESTILOS

Estilo dominante.

Se queremos transmitir dominio a palma da man sitúase apuntando cara abaixo. Convértese nunha loita de poder entre dúas persoas xeralmente enérxicas e poderosas. Para non caer nunha posición sumisa durante o apertón e evitar o dominio, podemos iniciar o saúdo cos seguintes movementos:

Adiantar o pé esquerdo antes de recibir o saúdo.
Mover a continuación a perna dereita cara adiante.
Á vez que se adianta a perna desprazámonos cara á esquerda da outra persoa para invadir o seu espazo vital e establecer certo dominio.
Finalmente, pomos a perna esquerda xunto á dereita para completar a manobra.
Estilo cooperativo.

Nestes casos a presión exercida é similar en ambas as persoas. Existe unha igualdade co cal hai que ter coidado ao incrementar o tempo de contacto e presión para non dar sinais equivocados.

Se o que nos saúda permítenos prolongar o apertón indícanos que ten vontade de ceder nas súas decisións ao noso favor. Pola contra, se retira a man antes de tempo indica unha resposta de resistencia ou loita.

Estilo sumiso.

Utilízase cando o que se quere transmitir en sometemento a unha persoa, neste caso a palma da man está cara arriba.

É conveniente utilizalo cando nos enfrontamos a un superior con todo non é facelo de forma que mostra debilidade ou sometemento completo. Para evitar isto, apertarase a man ao principio de maneira lixeiramente superior e irase afrouxando e relaxando a medida que a outra persoa aumenta a presión (dado o seu estilo dominante). Conseguiremos así equilibrar a cooperación.

Outros estilos:

Estilo da luva: Empréganse ambas as mans para cubrir ou envolver a man contraria. É un saúdo que usan moito os políticos que desexan impresionar aínda que produce o efecto contrario (dúbidas e sospeitas). Non é recomendable utilizalo durante o primeiro encontro.

Apertón dobre: A man libre leva ao antebrazo da outra persoa para aumentar a sensación de cordialidade e compenetración. Hase de ter coidado xa que canto máis nos acheguemos ao cóbado maior grao de intimidade transmitiremos.

Apertón de boneca: Só úsase para persoas con relación aberta e persoal íntima.

Apertón de ombreiro: A man libre sobe e sitúase no brazo do outro aumentando o grao de intimidade. Só para persoas próximas.

Apretón de hombro: La mano libre sube y se posiciona en el brazo del otro aumentando el grado de intimidad. Solo para personas cercanas.

 

__

Iván Pico

Pico

Graduado en Psicología (UNED). Nº Colegiado G-5480
Diplomado en Ciencias Empresariales (USC).
Máster en Psicología del Trabajo y las Organizaciones. (INESEM)
Técnico Deportivo Nivel II, fútbol sala (RFEF).
Etc...

2 Comentarios

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com