Educación

Que é a disgrafia e como tratala

disgrafia

A disgrafia é un trastorno da aprendizaxe da expresión escrita. Os nenos e nenas con este problema presentan dificultades para escribir correctamente coas consecuencias que iso leva á hora de expresarse, relacionarse e aprender. Os escritos destes nenos poden ser case ilegibles ou dunha realización das súas trazos moi lenta. Ademais, adoitan cometer erros ortográficos graves debido a unha incapacidade para vincular os sons coas letras que debe escribir.

Disgrafia, cando escribir é un problema

Existen outros trastornos da aprendizaxe relacionados coa disgrafia, como son a dislexia ou a discalculia xa que as zonas cerebrais afectadas por todos eles son amplamente compartidas, polo que se deben ter en conta á hora da avaliación e intervención. Os profesionais especialistas en realizar este diagnóstico son de carácter interdisciplinar, fundamentalmente por parte dun logopeda e un psicólogo infantil, ademais de terapeutas ocupacionais, psicopedagogo ou os propios mestres xa sexa de educación infantil, primaria ou especial.

Exercicios e tratamento

O traballo do grupo terapéutico enfocará o seu labor na estimulación cognitiva para a mellora dos procesos atencionales, mellora de pautas corporais e a estimulación necesaria para que o neno ou a nena relacione correctamente o significado co trazo da letra ou palabra de forma coordinada, sendo os exercicios de motricidad fina e a lateralidad parte importante do traballo. Os exercicios guiados adoitan ser os que maior facilidade de aprendizaxe presentan para estes casos até conseguir que se consolide de maneira automática a escritura aos sons e significados.

Á hora de realizar o tratamento débense ter en conta outros posibles trastornos asociados, como atencionales ou outras patoloxías previas e adaptar os exercicios ás necesidades dos nenos. A realización de fichas de grafomotricidad, colorear debuxos, encher espazos ou mesmo trazar liñas no aire adoitan ser de gran axuda. Ademais, débese ter en conta a mellora postural e o esquema corporal xeneral.

Tipoloxía

Existen dúas grandes tipoloxías de disgrafia. Por unha banda a evolutiva, máis común nos nenos ao redor dos 7 anos que están en proceso de aprendizaxe da escritura ou mesmo en adultos analfabetos. A disgrafia adquirida non se produce por déficit propio da aprendizaxe senón que o problema é derivado de lesións cerebrais.

Ademais, dentro de cada un destes grandes grupos poderiamos diferenciar entre dous subtipos propios de ambos os tipos de disgrafias:

 • Disgrafia fonológica: son capaces de deletrear palabras pero non aquelas inexistentes.
 • Disgrafia superficial: deletrean palabras inexistentes, pero regularizan as irregulares.

Como se detecta a disgrafia?

Son moitos os síntomas que poden alertar tanto aos pais, profesores ou profesionais de que a persoa está a ter problemas coa súa escritura, canto antes identifíquense e se pase a realizar un traballo conforme ás necesidades educativas especiais do neno mellores resultados produciranse. Algúns sinais de alerta son as seguintes:

 1. Escritura ilegible ou de moi mala letra e desorganizada. Mesmo letras escritas ao revés ou espazos irregulares entre as letras ou omisión das letras.
 2. Rexeitamento a escribir, quizais producido pola frustración ou comparación cos demais.
 3. Incapacidade de transcribir pensamentos ao papel.
 4. Alteración do trazo, ás veces trazos fortes e outras veces e sen sentido aparente máis débiles. Diferentes presións ao escribir.
 5. Mala ortografía e puntuación.
 6. Liñas tortas.
 7. Mestura de tipos de letra, maiúsculas e minúsculas ou formatos diferentes dentro da mesma palabra.
 8. Cansazo muscular da man que escribe.
 9. Problemas de lateralidad para decidir con que man escribir.
 10. Problemas de motricidad fina: realización de puzzles, coller o lapis, abrocharse botóns ou similares.
 11. Escritura moi lenta ou de frases incompletas.
 12. Dificultade para escribir de esquerda a dereita.

Si detectas algún destes problemas é importante acudir a un profesional para iniciar as pautas apropiadas para redirixir o proceso de ensino-aprendizaxe.

 

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com