Organizacións Social

A importancia da identificación social para unha organización

identificacion social

A identidade social é o coñecemento individual de que unha persoa pertence a un certo grupo social con certas connotacións emocionais e de valor que van unidas a un sentimento de pertenza a devandito grupo. Aquela empresa ou organización que logre unha identidade social corporativa cos seus empregados, clientes e provedores creará unha imaxe de marca e unha pertenza crave para o seu desenvolvemento.

Unha das variables máis importantes para conseguir esa identidade organizacional é a distintividade. No ámbito das organizacións coñécese como distintividade á medida na que o grupo de persoas que a compoñen diferénciase ou destaca sobre as demais facilitando a súa identificación. Existen moitas formas de conseguir este obxectivo, como pode ser a xestión estratéxica da publicidade de marca, a mellora do clima e cultura organizacional ou a realización de eventos corporativos que melloren o prestixio da empresa ou ter unha responsabilidade social corporativa apropiada.

Características da identificación organizacional

A identificación cun grupo, empresa ou organización é percibirse así mesmo como psicoloxicamente entrelazado co destino ou obxectivos de devandito grupo. Os comportamentos asociados, o afecto e emocións que suscita danse habitualmente como consecuencia desta identificación, aínda que non a forman en si mesma. É dicir, realizar unha reunión corporativa cun bo catering en Barcelona vai ser unha boa estratexia para conseguir espertar emocións durante a xunta común, pero non será o único que o logre. Mellorará a cohesión entre as partes para permitir unha socialización mellor pero debe de consolidarse con outras ferramentas de identificación empresarial.

Para lograr unha identificación social adecuada débese experimentar persoalmente o éxito ou o fracaso dentro do grupo. A poder ser, máis éxito que fracaso para manter a adherencia intragrupal, loxicamente. Hai que tentar que todas as partes sentan involucradas e responsables de erros e acertos, de perdas e ganancias.

É importante que se diferencia entre identificación social (eu son desta organización) da internalización de valores ou crenzas persoais (eu creo que se debería de…). É dicir, a persoa, cliente, provedor, empregado ou directivo pode identificarse co grupo organizacional pero non por iso subscribir todos e cada un dos valores do propio grupo. Por exemplo, pódese un sentir como pertencente e identificado co seu equipo de traballo, club, empresa ou mesmo grupo de amizades pero á súa vez non compartir a mesma ideoloxía política.

A identificación grupal é parecida á identificación persoal que se poida ter cun heroe deportivo, un artista musical ou mesmo unha relación recíproca como pode ser esposo-esposa, médico-paciente, músico-fan, etc. Existe un aspecto relacional/comparativo entre as partes.

Beneficios dunha boa identificación organizacional

Entre os beneficios máis destacados encóntranse:

  1. Todas as partes realizarán actividades coherentes coas suas identidades, polo que mellorará o apoio entre organizacións coa mesma visión e o compromiso entre ambas.
  2. Mellora a formación de grupo: cohesión interna, cooperación, altruísmo ou unha mellor avaliación do grupo. O orgullo de pertencer a esa organización creará unha alianza máis leal entre as partes.
  3. Promove a homoxeneidad das actitudes e as condutas. Aínda que diciamos anteriormente que había que diferenciar entre internalización das crenzas e a identificación social, a segunda influirá tamén nunha maior adherencia e aproximación ás crenzas do grupo e as súas normas, o que mellorará aínda máis eses obxectivos do propio grupo. Isto poderá evitar conflitos futuros.
  4. A propia dinámica de identificación poderá xerar unha retroalimentación entre todas as partes que mellorará as relacións e todos os factores xa mencionados.

En definitiva, unha boa identificación social da organización é parte importante de crear confianza entre todos os axentes que forman un grupo sexa do tipo que sexa: empresarial, deportiva ou colectivo cun fin común.

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com