Curiosidades

Psicoloxía o sicoloxía: como é máis correcto escribilo?

psicologia o sicologia psicologo sicologo

Escríbese psicoloxía ou sicoloxía? Ambas as palabras lense exactamente igual, polo que en ocasións existe a dúbida de cal das dúas formas é a correcta á hora de escribilo. A pesar de que a palabra psicoloxía coa «p» muda ao principio é a máis estendida e a máis adecuada para empregar polo seu significado, o certo é que é correcto escribilas de ambas as formas tanto coa «p» como sen a «p», segundo indica a propia Real Academia de Española (RAE).

>> Artigo relacionado: Historia do símbolo da psicoloxía ψ

Que é máis correcto escribir psicoloxía ou sicoloxía?

Por tanto, realmente non supón un erro ortográfico escribir sicología para referirse á ciencia que estuda o comportamento e a mente en persoas e animais. Con todo, a forma máis estendida e máis correcta é escribir psicoloxía polo significado etimológico que achega o uso do grupo consonántico «ps».

A palabra psicoloxía está composta polas palabras de orixe grega do ψυχή, psykhé, que significa psique, alma, conciencia ou actividade mental, e da palabra λογία, logía, co significado asociado a tratado ou estudo; por tanto, psicoloxía é o estudo da mente.

É por este motivo, pola esencia do propio significado da psicoloxía, que o termo máis culto e mellor empregado sexa coa grafía etimológica «ps», do mesmo xeito que sucede con outras palabras con esa raíz etimológica como son: psicólogo, psiquiatra, psiquiatría, psicomotriz ou psicotécnico. A maioría das persoas e sobre todo os profesionais desas ramas da ciencia usan a raíz etimológica pola importancia que supón coñecer a raíz histórica da palabra.

No idioma castelán téndese a escribir igual que se le, por iso o son da «p» non se produce e a RAE optou finalmente por dar como válidas ambas as formas de escribir esas palabras ao non diferenciarse fonéticamente.

Fonética da palabra psicoloxía

Segundo explica a propia Ortografía da lingua española (2010) estes grupos consonánticos en posición inicial resultan de difícil articulación para os hispanohablantes, por iso é polo que se simplifiquen na pronuncia eliminando a primeira das consonantes que inician unha palabra tales como cn-, gn, mn-, pn-, ps-, pt- son de difícil articulación para os hispanohablantes polo que se simplifica eliminando a primeira da consonantes.

Fonética:  psicoloxía /sikología/, psicólogo /sikólogo/

O símbolo da psicoloxía: Psi (Ψ ψ)

O feito de preferir usar a nomenclatura tradicional coa «p» ten especial significado na profesión da psicoloxía, xa que o símbolo que representa a toda a profesión do psicólogo e a ciencia que a estuda é a propia letra grega «psi» Ψ que deu orixe ao seu significado actual como estudo da mente.

Na súa orixe, os gregos usaban esta expresión relacionada cunha bolboreta, a cal abandona o corpo cal alma tras a morte. Tal era a veneración dos gregos pola mente e a alma humana que tiñan a súa propia deusa, Psique, que era representada como unha moza adolescente con ás de bolboreta dentro da mitoloxía grega.

 

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com