Curiosidades

Psicoloxía o sicoloxía: como é máis correcto escribilo?

psicologia o sicologia psicologo sicologo

Escríbese psicoloxía ou sicoloxía? Ambas as palabras lense exactamente igual, polo que en ocasións existe a dúbida de cal das dúas formas é a correcta á hora de escribilo. A pesar de que a palabra psicoloxía coa «p» muda ao principio é a máis estendida e a máis adecuada para empregar polo seu significado, o certo é que é correcto escribilas de ambas as formas tanto coa «p» como sen a «p», segundo indica a propia Real Academia de Española (RAE).

>> Artigo relacionado: Historia do símbolo da psicoloxía ψ

Que é máis correcto escribir psicoloxía ou sicoloxía?

Por tanto, realmente non supón un erro ortográfico escribir sicología para referirse á ciencia que estuda o comportamento e a mente en persoas e animais. Con todo, a forma máis estendida e máis correcta é escribir psicoloxía polo significado etimológico que achega o uso do grupo consonántico «ps».

A palabra psicoloxía está composta polas palabras de orixe grega do ψυχή, psykhé, que significa psique, alma, conciencia ou actividade mental, e da palabra λογία, logía, co significado asociado a tratado ou estudo; por tanto, psicoloxía é o estudo da mente.

É por este motivo, pola esencia do propio significado da psicoloxía, que o termo máis culto e mellor empregado sexa coa grafía etimológica «ps», do mesmo xeito que sucede con outras palabras con esa raíz etimológica como son: psicólogo, psiquiatra, psiquiatría, psicomotriz ou psicotécnico. A maioría das persoas e sobre todo os profesionais desas ramas da ciencia usan a raíz etimológica pola importancia que supón coñecer a raíz histórica da palabra.

No idioma castelán téndese a escribir igual que se le, por iso o son da «p» non se produce e a RAE optou finalmente por dar como válidas ambas as formas de escribir esas palabras ao non diferenciarse fonéticamente.

Fonética da palabra psicoloxía

Segundo explica a propia Ortografía da lingua española (2010) estes grupos consonánticos en posición inicial resultan de difícil articulación para os hispanohablantes, por iso é polo que se simplifiquen na pronuncia eliminando a primeira das consonantes que inician unha palabra tales como cn-, gn, mn-, pn-, ps-, pt- son de difícil articulación para os hispanohablantes polo que se simplifica eliminando a primeira da consonantes.

Fonética:  psicoloxía /sikología/, psicólogo /sikólogo/

O símbolo da psicoloxía: Psi (Ψ ψ)

O feito de preferir usar a nomenclatura tradicional coa «p» ten especial significado na profesión da psicoloxía, xa que o símbolo que representa a toda a profesión do psicólogo e a ciencia que a estuda é a propia letra grega «psi» Ψ que deu orixe ao seu significado actual como estudo da mente.

Na súa orixe, os gregos usaban esta expresión relacionada cunha bolboreta, a cal abandona o corpo cal alma tras a morte. Tal era a veneración dos gregos pola mente e a alma humana que tiñan a súa propia deusa, Psique, que era representada como unha moza adolescente con ás de bolboreta dentro da mitoloxía grega.

 

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

Añadir Comentario

Click aquí para dejar un comentario