Sexualidade Social

Motivación sexual: estímulos que incitan ao sexo

motivación sexual

A conduta sexual é parte das chamadas motivacións primarias cuxa principal función é a reprodución, aínda que o sexo tamén cumpre funcións como mitigador da ansiedade, a reafirmación da identidade de xénero. A evolución humana dotouno dunha continxencia extremadamente pracenteira para asegurarse a supervivencia da especie.

Con todo, o pracer que supón a práctica sexual xunto cos compoñentes culturais e sociais que o sexo tivo ao longo da historia, apartouno lixeiramente da súa función exclusivamente reprodutiva.  Gozar do sexo leva unha gran experiencia positiva e o noso sistema de recompensa cerebral actívase exponencialmente alagándose de dopamina polo que cada vez quereremos máis e mellor sexo para satisfacer a nosa necesidade de recompensa a través do pracer sexual.

A necesidade.  Esa é a clave de todo proceso motivacional. O cerebro encargouse de crear a necesidade sexual e a nosa cultura e evolución como especie potenciouna. Cando se crea unha necesidade e prívallenos dela xérase unha corrente de impulsos para poder satisfacela, os impulsos sexuais neste caso, que nos levarán a tentar realizar a conduta motivada e reducir o noso estado de necesidade. A esta consecuencia obtida chámaselle incentivo, segundo factor máis importante na motivación. O pracer do sexo é suficiente incentivo para reactivar o ciclo motivacional.

proceso motivación sexual
Secuencia entre necesidade sexual e motivación.

Estímulos que incitan ao sexo.

Que nos atrae a ter sexo? Os estímulos. Como en toda conduta movémonos por estímulos, condicionados ou incondicionados, co cal saber diferenciar e potenciar aqueles que inciten á conduta sexual será a maior garantía de éxito no sexo.

>> Artigo relacionado: Sexo e relixión: os ateos gozan máis do sexo.

A continuación expomos algúns dos factores ou estímulos que máis inflúen na atracción sexual.

Estímulos visuais e auditivos.

A maior parte da información éntranos polos ollos, iso é así. Co cal nos ten que gustar o que vemos. O cánon de beleza física foi evolucionando e variando ao longo dos tempos, polo que en gran medida foi condicionado culturalmente. Con todo, segue existindo certo patrón físico implementado no noso cerebro que serve de guía para elixir á mellor parella sexual. Este patrón non ten que ser igual para todos, xa que será formado pola interacción xenes-ambiente de cada persoa. Do mesmo xeito que non te comes algo que ves que pode estar malo, a túa motivación sexual por algo que non gusta será de rexeitamento.

Dentro dos estímulos visuais podemos incluír a conduta gestual e motora da outra persoa. A forma de moverse, de mirar, de sonreir, o ton da voz, etc. En definitiva a linguaxe corporal pode dar grandes pistas de maneira inconsciente sobre a personalidade. Evidentemente, si vemos que unha persoa interacciona connosco de maneira afectiva, é máis probable que teña certo interese. Iso si, con precaución para non confundir os estímulos contextuales cos sexuais, porque cada persoa pode estar motivada de forma diferente.

Outro estímulo visual a ter en conta, é a propia imaxe e coidado persoal. A forma de vestirse ou peitearse funcionan como estímulos discriminativos das nosas preferencias sexuais.

En xeral, a resposta sexual adoita ser maior ante estímulos visuais nos homes mentres que nas mulleres estas diferenzas redúcense respecto dos auditivos, como as palabras.

Estímulos olfativos: feromonas.

Seguramente fales das feromonas. As feromonas son as sustancias químicas segregadas de forma natural a través da suor, os ouriños ou a saliva e que son capaces de enviar sinais a outro cerebro receptor a modo de sistema de comunicación,  entre outras funcións atópase tamén a de servir de sistema de atracción sexual.  Detrás das orellas, no peito ou as axilas son algúns dos lugares nos que se concentra máis cantidade de feromonas.

A persoa receptora recibe esta información a través do órgano vomeronasal que se comunica co hipotálamo, o cal ordenará modificar o estado de ánimo, o ritmo cardíaco ou a temperatura en busca dun cambio emocional acorde co seu grao de reciprocidad. É dicir, os teus feromonas han de ser receptivas con contido sexual pola outra persoa para que funcionen correctamente.

Os perfumes e colonias serven tamén de estímulo discriminativo xa que o seu cheiro agradable son indicador dun bo coidado persoal, polo que si consegues atopar o perfume con feromonas máis compatible coa túa parella obxectivo, sumarás moitos puntos de face á conquista sexual.  As feromonas sintéticas funcionan da mesma forma que as naturais, polo que serven para potenciar ese medio de comunicación sexual.

Ademais, unha certa predisposición é en gran medida necesaria para que as feromonas sirvan de impulso sexual, polo que si xa tes parella pode ser un bo método para reavivar o sexo. Ten en conta que cada feromona sexual humana é específica para cada sexo, co cal tamén o son para as orientacións sexuais.

Atractivo psicolóxico.

Son moitos os determinantes psicolóxicos que inflúen na motivación sexual:

  • Factores cognitivos (procesos atencionales, memoria semántica sexual, aptitudes, coeficiente intelectual, etc.) que varían entre homes e mulleres.
  • A aprendizaxe e interacción social, onde ten cabida aspectos como o status social ou as formas apresas para levar a cabo unha interacción sexual.
  • Personalidade e estado emocional. As persoas extrovertidas teñen maior facilidade para a interacción social polo que aumentan as súas posibilidades sexuais. Un grao de neuroticismo baixo tamén favorece unha conduta sexual máis adaptada. Os estados de ánimo percibidos tamén inflúen: o medo, a ansiedade, a ira ou a depresión poderían deteriorar a conduta sexual.

E a tí  que é o que máis che motiva para practicar sexo?

 

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

5 Comentarios

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com